SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU ve KULLANICI ARASINDA
KULLANICILIK ve PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 , Çankaya, Ankara TÜRKİYE adresinde muhkim Ankara Kalkınma Ajansı 'nın girişimi olan Sosyal Sorumluluk Platformu (bundan böyle SSP olarak anılacaktır) ile Sosyal Sorumluluk Platformu web sitesini kullanmak suretiyle işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan kullanıcı (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında hüküm ifade eder. Sosyal Sorumluluk Platformu web sitesine Kullanıcı olan herkes bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

2.TANIMLAR

Sosyal Sorumluluk Platformu: bir kitlesel fonlama platformu olarak hizmet veren web sitesidir.

Kullanıcı: Sosyal Sorumluluk Platformu internet sitesini kullanmak ve/veya faydalanmak üzere işbu sözleşmeyi okuyup kabul eden, fiil ehliyetini haiz veya kanuni vasisi ile başvurmuş, İş Fikri, Proje veya Buluşu olan veya sadece destek olmak için siteye kayıt yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kayıt: Sosyal Sorumluluk Platformu 'nun internet sitesinin ilgili bölümünde istenilen bilgileri sisteme girip, sistem tarafından otomatik olarak gönderilen aktivasyon kodunu e-posta ile alarak aktivasyon işlemi yaptırma işlemidir.

Proje: Sosyal Girişimi, Sosyal iş fikri ve Sosyal projesi olan Proje Sahiplerinin internet sitesi üzerinden Proje Oluştur bölümünü kullanarak dilediği amaç ve hedef doğrultusunda oluşturduğu iş eylemidir.

Benim Sayfam: Kullanıcı’nın kendi bilgilerinin, Hesap Bilgilerinin, Mesajlarının, Aktivitelerinin, Projelerinin yer aldığı Kullanıcı özel alanıdır.

Profil: Kullanıcı’nın kendisi ile ilgili şahsi bilgilerin yer aldığı Kullanıcı alanıdır.

Proje Sahibi: Proje destekçilerinden ayni ve/veya maddi destek sağlayan gerçek veya tüzel kişileri.

Proje Destekçisi: Proje Sahipleri tarafından projelerine destek sağlamak maksadı ile ayni ve/veya maddi destek sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Destek: Kullanıcı tarafından öz iradesi ile seçilen proje için projeye bir ödül karşılığında aktardığı ayni ve/veya maddi destektir.

Ödül: Proje Sahipleri tarafından projelerine destek sağlamak maksadı ile oluşturulmuş hizmet ve/veya maldan oluşan, destekçilerine sundukları paketlerdir.

Proje Kabul Kurulu: sosyalsorumluluk.org.tr internet sitesine yapılan proje başvurularını kurumsal kriterlere uygunluğuna göre değerlendirerek fonlanmasına karar veren kuruldur.

3.KAPSAM

İşbu Sözleşme sosyalsorumluluk.org.tr ile Kullanıcı arasında söz konusu internet sitesini kullanırken taraflarca uyulması gereken kurallar ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

4.sosyalsorumluluk.org.tr HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Kullanıcı’nın platform üzerinden yayınlayacağı tüm fonlama projeleri ücretsizdir. 

4.2. SSP hiçbir uyarı yapmadan sitenin içeriğini ve kullanım şeklini istediği zaman değiştirebilir.

4.3. SSP, hiçbir uyarı yapmadan Kullanıcı’ların üyeliklerini askıya alabilir, iptal edebilir. Üyelik sisteminde dilediği değişikliği yapabilir.

4.4. SSP, önceden bilgi vererek ve ek olarak verilecek hizmetler ile üçüncü şahıslardan Kullanıcı’lar için alınacak hizmetlerin bedellerini talep edebilir.

4.5. SSP, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli hale getirebilir.

4.6. SSP, sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz.

4.7. SSP, ağır ihmal ve kastın varlığının ispatlanması durumunda ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

4.8. SSP internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir bu konuda tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda sitenin ulaşılamaz olması durumunu Kullanıcı kayıt yaptırdığı anda kabul eder. Bu kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

4.9.SSP ilgili mevzuata, milli güvenliğe, genel ahlak kurallarına, örf ve adetlere ve toplumda kabul edilen diğer kurallara uygun projeler kabul eder.

4.10.Üyelik başvurusu yapanları kabul edip etmemek SSP uhdesinde olup, kabul edilmeme durumunda sosyalsorumluluk.org.tr herhangi bir yükümlülük altına girmez. Kabul edip etmeme inisiyatifi tamamen SSP’ye aittir. Kabul edilmeme durumunda açıklama yapmakla mükellef değildir.

4.11. SSP Kullanıcı’ları ile diğer Kullanıcı’lar arasında iletişim kurulabilecek hizmetler sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan sosyalsorumluluk.org.tr sorumlu değildir.

4.12.Kullanıcı’lar arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve sözleşmede taraf, kefil, garantör, lehdar değildir. Hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Kullanıcı’lar kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumlu olacaklardır.

4.13. SSP ’de yer alan ve alacak linkler, reklamlar, banner ve benzeri alanlar SSP ’nin hizmetlerinden bağımsız gerçek veya tüzel kişiler olduklarını Kullanıcı’lar kabul eder. Sosyal Sorumluluk Platformu’nun çözüm ortakları ve/veya Destekçileri sunmakta oldukları mal ve hizmet önerileriden doğrudan sorumludur. Bu sebeple SSP hiçbir şart altında bahse konu gerçek veya tüzel kişilerin mal ve hizmetlerinde taraf değildir, kefil ve garantör değildir.

4.14. SSP üzerinden başka internet sitelerine verilmiş linkler sadece Kullanıcı’ya referans sağlama amaçlıdır. Site içeriklerinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu bağlantıları kullanarak ilgili siteye erişmesi dolayısı ile oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan bizzat kendisi sorumdur.

4.15. SSP Kullanıcı kayıt sırasında talep ettiği bilgileri, Kullanıcı tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyalleri üçüncü kişilere gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak herhangi bir başka Kullanıcı’nın zarar görmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

4.16. SSP Kullanıcı’nın vermiş olduğu tüm bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Kullanıcı’larla Kullanıcı’nın belirtiği sınırlar içerisinde kalarak paylaşabilecektir. Kullanıcı kişisel verilerinin ne oranda paylaşılacağına ilişkin zaman zaman e-posta gönderilerek bilgilendirilecektir.

4.17. Gereken tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen internet sitesine yüklenen verilerin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden SSP sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

4.18. SSP Kullanıcı’sı olacaklar 18 yaşını tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. 18 Yaşından küçük kişilerin kanuni vasisi Kullanıcı olabilir. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesine Kullanıcı olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk SSP ’ye ait değildir. Bu nedenle Kullanıcı’ların uğrayacağı her nevi zarar 18 yaşın altındaki Kullanıcı'ların kanuni vasilerine rûcu edilecektir.

4.19.Kullanıcı’lar SSP tarafından verilen sisteme giriş bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Üçüncü şahıslarla paylaşmaları durumda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.

4.20. Tüm Kullanıcı bilgileri ve Kullanıcı’lar tarafından sağlanan veriler özel güvenlik duvarları ile korunan veri tabanlarında yedekli saklanmaktadır. Bu bilgilerin SSP’nin kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından SSP sorumlu değildir. Bu durumu Kullanıcı kabul eder.

4.21. Kullanıcı, SSP ’nin kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu kuralın istisnası sosyalsorumluluk.org.tr uhdesindedir. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen Kullanıcı sorumludur ve SSP ’nin uğrayacağı zarar ve ziyan için yasal yollara başvurma hakkını doğuracağını Kullanıcı kabul eder.

4.22. Kullanıcı, Kullanıcı olurken gerekli alanları doldurduktan sonra Kullanıcı Kayıt formunun altında bulunan “Kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.’’ Kutucuğunu tıkladığında bu sözleşme her iki taraf arasında süresiz bir şekilde yürürlüğe girer.

4.23. Kullanıcı işbu sözleşmeye ve internet sitesi kullanım kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın SSP tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

4.24. Kullanıcı, dilediği zaman üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşme hükümsüz kalır. Ancak tüm kayıtlar üyelik süresinde oluşan ve daha sonra ortaya çıkabilecek her türlü durum için 6 ay süreyle veri tabanlarımızda tutulur. Kullanıcı, üyeliğini iptal etse dahi üyelik süresinde iş bu sözleşme hükümlerine göre sorumludur.

4.25. Kullanıcı’nın, verdiği bilgiler ve belgeler fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler ve yazılar SSP tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabilir.

4.26. SSP Kullanıcı’lara haber vermeksizin Kullanıcı sözleşmesinin içeriğinde değişiklikler yapabilir ancak bu değişiklik Kullanıcı’ya bilgi amaçlı olarak bildirilir.

5.KULLANICINİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyeliği süresince tüm alanları, alanların kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Kullanıcı’ları rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Bu durumun tespiti halinde SSP Kullanıcı’nın sözleşmesini derhal fesheder ve yasal yollara başvurur. Bu durumda Kullanıcı’nın yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı SSP uhdesindedir. Kullanıcı, SSP'nin bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

5.3. Kullanıcı, mevzuata aykırı davranışlarda bulunamaz.

5.4. Diğer Kullanıcı’lara ve SSP çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz.

5.5. Yürürlükteki ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunamaz.

5.6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz.

5.7. Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez.

5.8. Diğer Kullanıcı’ları spam, junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla Kullanıcı’ya gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez.

5.9. Sayfasında olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz.

5.10. sosyalsorumluluk.org.tr içeriğini veya sitede bulunan diğer Kullanıcı’lara ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz.

5.11. Sisteme aşırı yük getirecek bir yazılımı kullanamaz ve kuramaz.

5.12. Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapamaz.

5.13. Satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz.

5.14. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek sosyalsorumluluk.org.tr hizmetlerden faydalanmaya başlar. Dolayısı ile tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. Bu hükümlerin hiçbirini yok saymaz ve değiştirilmesini talep edemez.

5.15. Kullanıcı, profil sayfasında bulunan adresinin geçerli bir adres olduğunu ve yapılacak yazışmalarda kanuni olarak kullanılacağını, bu adrese yapılacak herhangi bir tebligatın tebliğ olunup olunmadığına bakılmaksızın kendisine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.16. sosyalsorumluluk.org.tr internet sitesinde bulunan tüm site içeriklerinin telif hakkı SSP'ye aittir. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

5.17. Kullanıcı SSP internet sitesini kullanımından kaynaklı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.18. Kullanıcı, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yasal düzenlemelere ve yürürlüğe girecek değişiklik ve yeni düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.19. Kullanıcı, her mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bilir.

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ

SSP hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedilebilir.

7.GİZLİLİK

SSP, Kullanıcı’ların sosyalsorumluluk.org.tr’ye aktardıkları tüm bilgilerin hassasiyetle kullanılmasının Kullanıcı’lar için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, mevzuatın izin verdiği haller dışında ve Kullanıcı’nın izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak Kullanıcı’nın Projesiyle ilgili bilgilerin SSP çalışanları, değerlendirme kurulu ve proje destekçisi ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli hallerde Kullanıcı ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması bu hükümden müstesna olup Kullanıcı, belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine ve ticari iletişime izin vermiş sayılır. Kullanıcı bu izni her zaman iptal etme hakkına sahiptir.

8.GEÇERLİ KAYITLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda SSP'nin kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacaktır. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hükmü taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.KULLANICI BEYANI

Kullanıcı olarak, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, verdiğim bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda ilgili hükümlerin uygulanmasını onayladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.