Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP), sosyal sorumluluk projelerine destek arayan sivil toplum kuruluşları, bireyler ve işletmelerle bu projeleri desteklemek isteyen paydaşları, kamu güvencesi ile bir araya getiren yenilikçi bir platformdur. Platform Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilmektedir.

Bu yenilikçi ve dijital platform ile Ankara ili sınırları içinde faaliyet gösteren sosyal sorumluluk proje sahipleri; yenilikçi bir finansman sistemi olan kitle fonlaması (crowdfunding) yöntemi ile projelerini geniş kitlelere duyurma ve projelerine ayni-maddi destek ve gönüllü desteği bulma şansı elde edebilmektedir.

Daha iyi bir gelecek için paydaşları harekete geçirmek…

Platform, toplumdaki farklı aktörleri bir araya getirerek amaçlar için ortaklık oluşturmak ve birlikte iş yapma kültürüne katkı sunmayı hedeflemektedir.  Toplumda artan iş birliği ve güven seviyesi ile birlikte nihai olarak sosyal sermayenin güçlenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Platform, kalkınmanın odağında iktisadi kalkınmanın yanı sıra sosyal ve çevresel kalkınmanın da yer alması gerektiğini savunarak, bu bilinçle sürdürülebilir kalkınma modelini benimsemektedir. Buradan hareketle, uluslararası alanda kabul görmüş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Amaçlar İçin Ortaklıklar” amacını kendine vizyon edinmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun  sosyal sorumluluk projelerine sponsor ve gönüllü bulmayı kendine misyon edinmiştir. Uluslararası alanda kabul görmüş bir disiplin çerçevesinde hareket ederek daha geniş bir kırılgan gruba ulaşmayı hedeflemektedir.

Platformda yer alacak projelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu olması beklenmektedir.