Vizyonumuz

Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak.

Misyonumuz

Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.

Temel Değerlerimiz

  • Katılımcılık
  • Erişilebilirlik
  • Tarafsızlık
  • Şeffaflık
  • Bilimsellik
  • Sürdürülebilirlik
  • Çevresel ve Toplumsal Duyarlılık