Patojenlerle mücadelede bakterilerin tekil formu ile yapılan çalışmalar, yerini biyofilm çalışmalarına bırakmaktadır. Benzeri olmayan ve TÜBİTAK Destekli projemiz ile kuracağımız laboratuvara destek olun...


Biyofilmler, hücre dışı bir yapı içerisinde bulunan mikroorganizma topluluklarıdır. Günlük yaşamın her alanında, özellikle de; içme suları, endüstriyel üretim sistemleri, medikal ve dental (diş ile ilgili) enfeksiyonlar, gıda üretimi gibi pek çok alanda kontaminasyona (bakteriyel bulaşı) sebep olurlar.

Ekonomik kayıplar ve enfeksiyona bağlı sağlık problemleri oluşturdukları için, biyofilm ile mücadele araştırmaları hızla devam etmektedir (Gao vd. 2017, Loncar vd. 2017). Geliştirilen metadolojiler mikroorganizmaların yüzeye tutunmasını engelleme yönündedir.

Yapılan araştırmalar doğal ortamları taklit eden model sistemlerin gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Proje kapsamında farklı sıcaklıklarda araştırmalara ve çalışmalara olanak sağlayan mikrobiyal biyofilm reaktörünün prototip çalışması gerçekleştirilecektir. Medikal ve gıda alanında faaliyet gösteren şirketlerde ve bunların Ar-Ge birimlerinde, üniversitelerde mikrobiyal tutunma ve biyofilm eradikasyonu (ortadan kaldırılması) ile ilgili metodlar, klasik mikrobiyolojik yöntemlerden oluşmaktadır. Bu yöntemler ile ölçülen biyofilm yapıları, sürekli bir akış sistemi bulunmadığından çevresel sistemlere uyarlarlanamamaktadır.

Biyofilm reaktörleri, biyofilmlerin katı yüzeylerde yüksek miktarlarda biyokütle elde edilmesini ve muhafazasını sağlamaktadır. Akış sistemi bulunan sistemler, besin maddesi iletiminin kontrolü ve sıcaklık ayarı gibi avantajlar sunmaktadır. Bu reaktörlerde biyofilmlerin üzerinde gelişebildiği, bir dizi kimyasal ve biyokimyasal analizin yanı sıra biyofilmlerin mikroskobik gözlemini de mümkün kılabilen kupon yüzeyler kullanmaktadır. Yüzeylerde meydana gelen biyofilmleri taklit etmek ve biyofilm eradikasyonunda, antimikrobiyal ajanların etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılılan bu reaktörler ayrıca, gen ifadesi, enzimatik aktivite ve biyofilm kontrol stratejilerini geliştirmek için de kullanılabilmektedir. Ürünümüz tıbbi implantların yüzeylerinde oluşan mikrobiyal tutunmanın test edilerek ürün geliştirmelerini sağlayacaktır.


NC-REACT BİYOFİLM REAKTÖRÜ

Biyofilmler, hücre dışı bir matriks içerisinde bulunan mikroorganizma topluluklarıdır. Günlük yaşamın her alanında, özellikle de; içme suları, endüstriyel üretim sistemleri, medikal ve dental enfeksiyonlar, gıda prosesleri gibi pek çok alanda bakteriyel bulaşıya sebep olurlar. Ekonomik kayıplar ve enfeksiyona bağlı sağlık problemleri oluşturdukları için, biyofilm ile mücadele araştırmaları hızla devam etmektedir. Geliştirilen metadolojiler mikroorganizmaların yüzeye tutunmasını engelleme yönündedir. Araştırmalar doğal ortamları taklit eden model sistemlerin gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Projede farklı inkübasyon sıcaklıklarında araştırmalara olanak sağlayan mikrobiyal biyofilm reaktörünün prototip çalışması gerçekleştirilecektir. Üniversitelerde, medikal ve gıda alanında faaliyet gösteren Ar-Ge birimlerinde mikrobiyal tutunma veya biyofilmin ortadan kaldırılması ile ilgili metotlar, klasik mikrobiyolojik yöntemlerdenden oluşmaktadır. Bu yöntemler ile belirli bir zaman aralığında oluşan biyofilm yapıları ölçülmekte ancak, sürekli bir akış sistemi bulunmadığından çevresel sistemlere uyarlarlanamamaktadır. Akış sistemi bulunan sistemler, besin maddesi iletiminin kontrolü ve sıcaklık ayarı gibi avantajlar sunmaktadır. Ürünümüz tıbbi implantların yüzeylerinde oluşan mikrobiyal tutunmanın test edilmesini sağlayacaktır. Biyofilm konusunda çalışan araştırmacılara da yüksek kalitede hizmet alma imkânı sağlayacaktır. Süreklilik arz eden biyofilm matriksinin oluşturulmasında ve yüksek miktarda oluşan biyofilm kütlesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecektir. Uygulanacak sıcaklık aralıkları ile mikroorganizmaların optimum biyofilm geliştirdiği koşullarda çalışılmasına olanak sağlanacaktır. Cihazın endüstriyel yüzey test analizlerinde kullanımı, bir gereklilik arz ettiğinden piyasada boşluk oluşmaktadır. Hedeflerimiz, ürünlerimizi bilimsel gelişmeler ışığında zenginleştirmek ve ürünlerimize yeni özellikler ekleyerek ülkemize bilimsel araştırma konusunda yüksek katma değer kazandırmaktır. Ürünümüz, hedef kitleye klasik test yöntemlerine göre kaliteli ve güvenilir hizmet sunacaktır. Ürünümüz, yan sanayi ve ekonomik avantajlara sahip olması ve dağıtım ağının geniş olmasıyla stratejik bir öneme sahip olan Ankara’da üretilecektir.

Oluşan biyofilm kütlesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda da kullanılabilecektir. Uygulanacak sıcaklık aralıkları ile mikroorganizmaların optimum biyofilm geliştirdiği koşullarda çalışılmasına olanak sağlanacaktır. Cihazın endüstriyel yüzey test analizlerinde kullanımı bir ereklilik arz ettiğinden piyasada boşluk bulunmaktadır.


Hedeflerimiz, ürünlerimizi bilimsel gelişmeler ışığında zenginleştirmek ve ürünlerimize yeni özellikler ekleyerek ülkemize bilimsel araştırma konusunda yüksek katma değer kazandırmanın yanı sıra dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktır. 


Bu hedefimize ulaşmak için sizlerden desteklerinizi bekliyoruz.


Biz kimiz?


Neslihan Taşkale Karatuğ

Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde yer alan Prokaryot Genetiği Laboratuarında Mikrobiyoloji, Bakteri Genetiği, Moleküler Biyoloji alanlarında çalışmalar yaparak tamamladım. Bunun yanında, 2010 yılı Eylül ayından, 2017 yılı Şubat ayına kadar Araştırma Görevlisi olarak Ankara Üniversitesinde çalıştım. Şuan ise, 3 ortaklı kurduğumuz Biyoteknoloji Şirketinde halkımız ve ülkemiz adına faydalı yeni iş fikirlerimizi hayata geçirecek proje çalışmalarına devam etmekteyiz.     Caner Özdemir

Biyoteknoloji alanında rutin ve analitik deneylerde kapsamlı bir uzmanlığa sahip olmamın yanında bu alanda stajyer, öğrenci ve ilgili çalışanlara rehberlik etmekteyim. 10 yılı aşkın süredir çok yönlü olarak ulusal ve uluslar arası yayınlar ve projelerle desteklenen laboratuvar çalışmaları sürdürmekteyim. Yeni protokollerin uygulanması ve teknolojilerin üretilmesinde çalışmalarımı sürdürmekteyim.Fatma Neslihan Yüksel
1985 yılı Ankara doğumluyum. Lisans eğitimimi Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde tamamladım. Lisansüstü eğitimim süresince; tez çalışmaları, staj/eğitimler ve görevli olduğum projelerde, gıda ve klinik kökenli mikroorganizmalar ile araştırmalarımı gerçekleştirdim. Yeni fikirler geliştirebilen ve uyum içinde çalışabilen ekibimle birlikte mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmamızda, medikal alanda inovatif stratejiler geliştirmek amacıyla çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Hepinize destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Fotoğraf Galerisi

Video Galeri

 • Gökmen Topuz
  4 yıl önce
  50
  Destek
  50
 • Vildan Kutay
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Kubilay Yurtsever
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Nefise Serra Yurtsever
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Gizli Destekçi
  4 yıl önce
  50
  Destek
  50
 • Beyhan Erkol
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Devrim Seferoğlu
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Özen Yıldız
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Gizli Destekçi
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Serhat Şimşek
  4 yıl önce
  50
  Destek
  50
 • Ogan Kırsaçlıoğlu
  4 yıl önce
  200
  Destek
  200
 • İsmet Topul
  4 yıl önce
  20
  Destek
  20
 • sevgi topul
  4 yıl önce
  20
  Destek
  20
 • Alper Onur
  4 yıl önce
  50
  Destek
  50
 • Gizli Destekçi
  4 yıl önce
  5.000
  Destek
  5.000
 • Nazan Demir
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Arif Bostanci
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Nezaket Aydoğan
  4 yıl önce
  10
  Destek
  10
 • Erdoğan Şimşek
  4 yıl önce
  500
  Destek
  500
 • Deniz Varlik
  4 yıl önce
  100
  Destek
  100
 • Gizli Destekçi
  4 yıl önce
  500
  Destek
  500
 • fonbulucu.com İlk Destek
  4 yıl önce
  100
  Destek
  100


TAKIM


Neslihan TAŞKALE KARATUĞ

YORUM YAP

GÖNDER

Projenin Ödülleri

 Diğer Projeleri İnceleyebilirsin