Bizler,  Ekip Eğitim Ve İstihdam Derneği Olarak '' KADIN İŞTE'' adlı proje ile başvuruda bulunduk.

Ekip Eğitim Ve İstihdam Derneği kimdir?

EKİP EĞİTİM VE İSTİHDAM DERNEĞİNİN KURULUŞ AMAÇLARI VE PRENSİPLERİ

Ekip Eğitim Ve İstihdam Derneği 2019 yılında bir grup İş İnsanı tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşludur.

Derneğimizin amacı; “Hatay başta olmak üzere, çevre illerde, uluslararası bağlamda yardıma muhtaç kişilere, engellilere, dez avantajlı kişilere, yerli halka, kadınlara, mültecilere, işsizlere, gençlere yönelik proje hazırlama, yürütme, istihdam alanları oluşturma, iş geliştirme, eğitim verme, danışmanlık sağlama, koçluk ve mentörlük hizmeti verme, kapasite geliştirme, politika üretme süreçlerine aktif olarak katılma, mesleki eğitimler verme, girişimciliği destekleme olanaklarını sağlamak” tır.

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA ALANLARI ŞUNLARDIR;

Ø  Sivil toplum örgütü olarak mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağlamak

Ø  İstihdama yönelik mesleki eğitimler vermek

Ø  Seminer, panel, konferans gibi organizasyonlar düzenlemek

Ø  Kermes, panayır, iş fuarı vb etkinlikleri düzenlemek

Ø  Çalışma ve bilgilendirme bültenleri hazırlamak

Ø  Dokümantasyon merkezi oluşturmak

Ø  Sosyal yaşamda ve internet ortamlarında soru cevap tekniği ile, sistematik veri toplamak

Ø  Gençlerin meslek seçimine rehberlik etmek

Ø  Dünyada mesleki eğitimdeki yenilikleri takip etmek ve ülkemizde uygulanmasını sağlamak

Ø  İnternet üzerinden uzaktan mesleki eğitim vermek

Ø  İşyerlerinde çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek

Ø   Girişimcilik eğitimi vermek

Ø  Yardıma muhtaç kişilere, engellilere, dez avantajlı kişilere, yerli halka, kadınlara, mültecilere, işsizlere, gençlere diğer dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitimler vermek

Ø  Hayat boyu öğrenme felsefesine uygun eğitimler vermek

Ø  İşsizler ile çalışabilecek durumdaki  yoksul bireyler için, asgari ücret ve sağlık sigortası ile çalışabilecekleri istihdam alanları oluşturmak.

Ø  Yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ortak olarak eğitim projeleri yapmaktır.

Ø  Yurtiçi ve yurtdışı iş fuarları ve iş gezileri düzenlemek

MİSYON: Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimlerin sürekli olarak verilmesi sonucu iş ve işçi bulmaya vesile olmak.

VİZYON: Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanabilmesi için temel dayanak noktası eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hale getirmek.


Projenin Amacı:

Kadınlar bayram demeden, hafta sonu demeden geceli gündüzlü hem evde bir anne bir eş bir abla bir kardeş olarak aktif rol üstlenirken hem de iş yerlerinde bir personel olarak çalışmaktadırlar. Sabah 5’te uyanan kadınlar, gece yarılarına kadar yoğun bir tempo içinde koşuşturmaktadırlar. Kadınların en yoğun çalıştığı dönemler 22 yaşların sonrasında başlamaktadır. Üniversite okuyamamış ya da kendi mesleğini öğrenememiş kadınların kimisi evinde, kimisi muhtelif satış mağazalarında tezgâhtarlık yaparken kimisi muhtelif iş yerlerinde çaycı, aşçı, temizlikçi vb. vasıfsız işlerde çalışmaktadırlar. Muhtelif iş yerlerinde vasıfsız olarak çalışan kadınlar, evde hak ettikleri saygıyı da görememektedirler. Hak ettikleri saygıyı evde göremedikleri gibi bu saygısızlık iş yerlerinde de devam etmektedir. Kadınların mesleki eğitim almalarına olanak sağlayarak onları meslek sahibi birer kadın olarak yetiştirmek ve iş dünyasında hak ettikleri saygıyı kazanmalarını bu saygının da evde alışkanlık haline gelmesini sağlama amacındayız. Kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru haline gelmiştir. Türkiye'de kadın istihdam edilirken de cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların yüzde 28'i istihdam edilirken aynı yaş aralığında bu oran erkeklerde yüzde 46,3. Ancak kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılım oranı yükselmektedir. TÜİK'in verilerine göre okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,2 iken lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,2. Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33,6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların katılımı yüzde 41,4 ve yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,3 olarak görülüyor. Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 seviyesinde gerçekleşti. İş ve aile yaşamının uyumu, 2018 araştırması sonuçlarına göre, istihdamda olan 18-64 yaş grubundaki bireylerin yüzde 46,9'unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde yüzde 48,1, kadınlarda ise yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, iş gücüne dahil olmayanların yüzde 38,7'sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 45,9 oldu. Bu bilgiler ışığında, kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru haline geldiği açıktır. (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılım oranın yükseldiği görülmektedir. İşsiz ve iş bulmakta zorluk çeken kadınlara mesleki eğitimler verilerek kadınlar için uzun planlı istihdam garantili iş bulmalarını hedeflemekteyiz.

Mesleki eğitim nedir?

Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder.

Neden Mesleki Eğitim?

Eğitim, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplu­mun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Mes­lekî eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekono­miye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Meslekî eğitimin temel amacının ülkenin ve bireyin istihdam açısından beklentilerini uyum­lu hale getirmek olduğunu görmek mümkündür. Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine et­kin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

Meslek seçimi neden önemlidir?
Meslek seçimi, yaşamımızda aldığımız önemli kararlardan biridir. Günümüzün büyük bir bölümünün iş  ortamında ve işe yönelik faaliyetlerle geçtiğini düşünürsek, meslek seçiminin ne kadar önemli bir karar olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Meslek seçimi sadece ne iş yapılacağı ile değil aynı zamanda nasıl bir yaşam sürüleceği ile de ilgilidir.  Bireyin seçtiği meslek gelecekteki yaşam standardını, tarzını ve sosyal yaşantılarını belirleyici bir rol oynamaktadır. Mesleğe adım attıktan sonraki yaşam,   genellikle, seçilen meslek çevresinde gelişir. İleriki dönemlerde meslek ya da iş  değiştirme  şansımız  olsa da, ülkemiz  koşulları, bireysel kabullenmişlik  ya da  riski göze alamama gibi nedenlerle bu iş değiştirme alternatifini kullanan kişi sayısı oldukça azdır. Bu nedenle meslek seçimi ile ilgili vereceğimiz karar bir anlamda geleceğimizle ilgili vereceğimiz önemli bir karardır. Yaşamın ilk dönemlerinden başlayarak aile, okul ve çevre ile yapılacak çalışmalarla bireyin kendisine en uygun mesleği seçmesine yardımcı olunmalıdır. Doğru kararlar mutlu ve istendik bir yaşam demektir. 

ÖDÜLLER


DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Fotoğraf Galerisi

Video Galeri

  • Bu projeye ilk destek veren siz olun.


TAKIM


İdil Siret Parlar
Nesrin Davutoğlu-17658
Deniz Parlar-17800

YORUM YAP

GÖNDER

Projenin Ödülleri

 Diğer Projeleri İnceleyebilirsin