Herkes İçin Engelsiz Matematik Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
  • Paylaş :
Matematik Güzeldir Derneği
Herkes İçin Engelsiz Matematik Projesi
Altındağ|Çankaya|Etimesgut|Keçiören|Mamak|Sincan|Yenimahalle

Projemizin temel amacı; özel çocuklar olarak nitelendirebileceğimiz, her düzeyde görsel, işitsel ve/veya nöronal (diskalkulik) engelleri yüzünden matematik eğitimi almakta güçlük çeken çocuklara yönelik nitelikli matematik eğitimi ihtiyacını karşılamaktır. Bu proje ile bilhassa yaşayarak öğrenme metodu ilkelerine uygun olarak, çeşitli şekilde engelli olarak nitelendirilen çocukların,  temel düzeydeki matematik eğitimini daha kolay ve anlaşılır, eğlenceli ve işlevsel programlar ve eğitim materyalleri geliştirerek, özel çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak da temel hedeflerimizden biridir.

Ülkemizde engelleri yüzünden öğrenme engeli yaşayan öğrencilerin matematik eğitiminde başarılı olmalarını sağlayacak program ve yöntemlerin okullarda yeteri kadar verimli düzeyde uygulandığı söylenemez. Herhangi bir bedensel ya da zihinsel engeli olmayan “normal” öğrenciler arasında olduğu gibi, çeşitli şekillerde engele sahip öğrenciler arasında da matematikte başarılı olan ve olamayan, matematiğe ilgi duyan duymayan öğrenciler bulunabilmektedir. Ancak matematiğe ilgi ve merak duyuyor olmak ta çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Matematiğe karşı ilgi duyan ve yetenekli olan ama görsel ya da işitsel engelleri olan ve bu nedenle gelişmelerini tamamlayamayan yüzlerce öğrenci, çeşitli zorluklarla bu durumlarını düzeltmek için uğraş vermeye çalışmaktadırlar.

Örneğin görme engelli bir öğrenci normal gören diğer öğrencilerle birlikte genel bir okulda eğitim görüyorsa, bu durumda matematik öğretmeni görme özürlü öğrenciye yeteri kadar yararlı olamamaktadır. Çünkü orada uygulanan metotlar tamamen gören öğrencilere uygun metotlardır. Görme özürlü öğrencinin genel okullarda matematikteki başarısı için ders dışında öğretmen ve arkadaşlarının yapacağı ilave destek ve yardımların rolü büyüktür. Ayrıca, genel okullarda matematik araçlarının ve yazılı materyallerin yer aldığı özel bir çalışma odasının bulunması da çok önemlidir. Nitekim benzer durum işitme engelli ya da az işitir ve az görür diğer öğrenciler için de geçerli olabilmektedir.

Bu noktadan hareketle bilhassa temel matematik eğitimi programı hazırlık aşamasında, bu tip ayırıcı hususlara özel dikkat edilmesi halinde yaşanmakta olan bu zorlukların biraz olsun azalacağı düşünülmektedir. Bu itibarla bu proje çalışması ile, engelli öğrencilerin matematik eğitimleri süresi dahilinde, yaşamakta olduğu bu dezavantajlı durumu düzeltmek adına, eğitimlerine destek olacak her türlü nesnel ve dijital materyallerin üretimi sağlanarak, matematik eğitimlerinin daha verimli ve kalıcı olması hedeflenmektedir

Matematik genel olarak görme engelli öğrencilerin üstesinden gelemeyeceği bir ders olarak görülmektedir. Oysaki ihtiyaç duyulan yöntem ve materyaller farklı olsa da, uygun eğitim ortamları sunulduğunda görme engeli öğrencilerin de gören akranları gibi matematik öğrenememelerine bir engel yoktur. Görme engellilerin sıradan hesap makinelerinin yerine konuşan hesap makineleri; kâğıt, kalem ile işlem yapmak yerine ise hafıza ya da abaküs kullanması bu yöntem ve materyallere örnek olarak gösterilebilir ([1]). Görme engelli öğrencilerin matematik eğitiminde yaygın olarak avuç içine çizmek, denklemleri tek satırlı hale getirip ([2]) onları kabartmalı kâğıtlara basmak ([3]) gibi yöntemler denenmiştir. Ülkemizde ise görme engelli öğrenciler temel olarak; abaküs, küp taş ve Taylor kasa gibi materyalleri kullanmaktadır ([4]). Fakat bu araçların da kendine göre bazı artı ve eksi yönleri olabilmektedir. Örneğin görme engelli öğrenciler matematik derslerinde başarısız olduğunda, öğretmenler ve veliler braille (görme engeeliler alfabesi) bilmediklerinde çocuklarına yardımcı olmakta sıkıntı çekmektedirler. Yine diğer bir araç olan taylor kasanın ülkemizde artık çok sık kullanılmadığı görülmektedir. Bunların yanında örneğin “İğneli Sayfa” gibi başka alternatif eğitim araçları ile öğrenme etkinliğini geliştirmek mümkündür. Benzer durum diğer engel türündeki eğitimler içinde geçerli olabilmektedir.

Bizler bu proje ile, bilhassa konunun birinci elden muhatabı olan engelli çocuklar ve onların özel eğitim öğretmenleri tarafından alınacak geri dönütlerle daha etkin ve işlevsel eğitim araçlarını geliştirecek ve aynı kişiler tarafından da üretilen araçların etkinliğini test edebilme imkanı bulmuş olacağız.Yorumlar

  ffgh12-04-2017 16:18

gghghg

Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 386