Çocuk Fahri Gıda Müfettişliği Projesi

.
Çocuk Fahri Gıda Müfettişliği Projesi
Çankaya|Keçiören

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesinde, açlık, obezite ile mücadelede ve halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda yapılan çalışmalara ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı;

“ÇOCUK FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ” olarak dâhil ederek onlara içinde bulundukları durum hakkında eğitim ve bilgi vermeyi,

Aslında yetişkinlerimiz sorumluluğunda olan ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan OBEZİTE ve GIDA TERÖRÜNE karşı sorumluluğumuzu ülkemiz geleceği olan çocuklarımızla paylaşmayı, onların hassasiyeti sayesinde GIDA TERÖRÜ ve OBEZİTE ile daha etkin, sürdürülebilir ve yeni bir bakış açısı ile farkındalığı artırmayı, Çocuklarımız sayesinde basın ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflemekteyiz. Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Dünya’da gıda kaynaklı hastalık sıklığında artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakterileri, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar ishalden kansere kadar 200 den fazla hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Sağlıksız gıdalardan çocuklar dâhil yılda yaklaşık 2 milyon kişi ölmektedir.

Gıdalarda daha önce bilinmeyen tehlikelerin varlığı, gıda ticaretinin küresel bir boyut kazanması, kimyasal kirleticilerdeki artış, yeni teknolojilerin sektöre girişi ve farklı riskler yaratması, ekonomik yük getirmesi, besin teminindeki hızlı artış, hızlı talep artışı ve yarattığı eşitsizlikler gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Beslenmeye dayalı gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sistemine yük getirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi engelleyerek, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye çok ciddi zarar vermektedir.

Ülkemizdeki Gıda Güvenilirliği; Gıda güvenilirliğinin önemi ve gerekliliği maalesef ülkemizde tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Çiftçiden, Tüketiciye, İşletmeciden, toptancıya, perakendeciden, pazarlamacıya kadar zincir her halkası üzerinde sorumluluk olduğunu idrak edebilmiş bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Toplumumuzun gıda güvenirliliğinin insan sağlığına etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Gıda güvenirliliği konularda toplumuna eğitim, bilgi ve farkındalık kazandırılması şarttır. Özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi daha sağlıklı gıdaya ulaşmak istemesine sebep olacağından üreticinin daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek zorunda bırakacağı gibi gıda teröristlerinin de kendiliğinden ortadan yok olacağı anlamına gelecektir.

ÇOCUK FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZ aldığı eğitim ile birlikte okulu içinde tüm öğrenciler üzerinde GIDA GÜVENLİĞİ / OBEZİTE konusunda örnek davranışlar içinde olması beklenmektedir.

ÇOCUK FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZ; bu unvanı hak edip ve BROŞU takması ile birlikte okulu ve çevresinde edindiği yeni görevini okulu dışında da yürütmesi ve GIDA GÜVENLİĞİN önemini her ortamda çevresine aktaracağı beklenmektedir.

ÇOCUK FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZ öncelikle çekirdek ailesi, sonra yakın ailesi ve çevresine sahip olduğu YENİ KOL görevini anlatırken GIDA GÜVENLİĞİN önemini bir çarpan etkisi ile geniş bir nüfusa çocuk dili ve saflıyla aktarılmış olacaktır. Bu aktarım yetişkinlerimiz üzerinde de bir farkındalık yaratmamıza, hatta aileler bir araya geldiğinde ÇOCUK FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ olan çocuğunun başarını başka ailelerle anlatan ebeveynler GIDA GÜVENLİĞİ önemini fark etmeden de olsa hem kendi bilinçaltına işlemiş hem de bu farkındalığı daha geniş kitlelere aktarmış olacaklardır.

Günümüzde adına GIDA TERÖRÜ dediğimiz sağlıksız şartlarda üretilen ve sunulan gıdalar her zaman yerel ve ulusal basının dikkatini çekmiş, birçok ulusal basın bu konuyu gündeme taşımaya çalışmıştır. Ancak bu zamana kadar bu çalışmalar sadece 1 kaç dakika konuşulup, sonrasında gündemden düşmüştür.

Şimdi ise bu GIDA TERÖRÜYLE baş edemeyen yetişkinler yerine GIDA TÖRÜRÜNDEN en çok mağdur olan hiçbir müdahili, suçu ve günahı olmayan ÇOCUKLARIMIZ, yetişkinlerinin yapamadığını yapmak istiyor algısı yaralatılarak, KAMUOYUNDA ve BASIN camiasının dikkatini çekerek onların bu olaya bir başka pencereden bakmalarını sağlayacak ve etkin bir farkındalık oluşturacağı düşünmekteyiz.

ÇOCUKLARIMIZ, bu projeye ve projemiz kapsamında aldığı sorumlulukla ve konuya göstereceği hassasiyet yetişkinlere oranla daha yüksek, sürdürülebilirliği ve verimi daha uzun soluklu olacağı düşüncesindeyiz.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 490