Kuşaktan Kuşağa Edebiyat Projesi

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Türk Ocakları Derneği
Kuşaktan Kuşağa Edebiyat Projesi
Çankaya
Çocuklar / Gençler (250 kişi)

Projemiz kapsamında gençlere hem alanlarında akademik altyapı kazandırma hem de bu altyapıyla edebiyat alanında üretime geçme imkânı sağlamak maksadıyla aylık yayınlanan aktüel bir dergi yayınlanacaktır. Her sayısı 64 sayfa ve 250 adet olmak üzere 6 ay boyunca lisans ve yüksek lisans öğrencileri yazın hayatına kazandırılacaktır. Bu noktada alanında uzman kişilerden de danışmanlık desteği alınarak usta yazarlarla genç kalemler bir araya getirilecek ve gençlerin yazın hayatına mutfağında hazırlanması sağlanacaktır. Bu 6 ay boyunca gençlere yazım teknikleri konusunda seminerler düzenlenecek, derginin hazırlanması esnasında yapılan çalışmalar fikir hayatımıza kazanımlar sağlayacaktır. Her sayının öncesi ve sonrasında dergide yazacak gençler ile tecrübeli bir yazar veya akademisyenin katılımıyla eğitim programları da düzenlenecektir. Ülkemizin ve toplumun gelişimi düşünmek ve üretmekle olacaktır.

21. Yüzyıl artık bilginin ve fikrin en kutsal olduğu çağdır. Bir toplum fikir ürettiği ölçüde güçlüdür. Özellikle sanal dünyadaki gelip geçici bilgilerin aksine gençlerin kalıcı eserler ortaya koyması gerekmektedir. Tecrübeli yazarlarımız kendilerine konuşacak birçok mecra bulurken gençler sadece edilgen bir yapıya itildiği için körelmektedirler. Yazılarını yayımlayacakları kendilerine ait bir platform gençliğin en büyük ihtiyacıdır. Aynı zamanda bir yazar okulu işlevi görecek böyle bir dergi gençlere gereken özgüveni de sağlayacak ve daha sağlam adımlar atmalarını sağlayacaktır.

Gençlerin yazın hayatında eskisi olduğu gibi ciddi bir değer görmeleri amaçlanmaktadır. Ticari amaçlar güden popülist dergilerin yanında fikir üreten bir gençlik dergisiyle Türk edebiyatına yeni bir değer kazandırmak amaçlanmaktadır. Proje sonlandığında Türk Edebiyatına ve Akademisine çok sayıda yazar kazandırılmış olacaktır.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 383