Spor Kadınları Çocuklara İlham Oluyor Projesi

.
Spor Kadınları Çocuklara İlham Oluyor Projesi
Mamak

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) olarak Türkiye’de spora katkısı olan ve kitlelere ilham veren spor kadınlarını (sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve spor girişimcisi) çocuklara daha yakın ortamlarda kendilerini ve yaptıklarını anlatma ve çocuklara spora dair ilham verebilmelerini sağlamak amacıyla Spor Kadınları Çocuklara İlham Oluyor projesini geliştirdik. Proje kapsamında Ankara ili Mamak ilçesinde eğitim-öğretim veren devlet okullarında yapılacak faaliyetlerde ilham veren spor kadınlarıyla yaklaşık 2000 kız ve erkek öğrenciyi bir araya getirip, sporun farklı disiplinlerini tanıtmak ve sporun yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Projede yürütülecek faaliyetler içerisinde çocuk ve gençlerin spor kadınları ile buluşmasını sağlamak, sosyal medya ile projenin görünürlüğünü arttırmak ve Sporda İlham Veren Kadınlar kitabının hazırlanması ve basılması yer almaktadır. Projenin sonunda Ankara ili Mamak ilçesinde eğitim-öğretime devam eden 2000 kız ve erkek öğrencinin rol modelleri aracılığıyla farklı spor dallarını tanıması, spora katılımları için cesaretlenmeleri ve ayrıca Sporda İlham Veren Kadınlar kitabının çocuklara ve gençlere ilham vermesi hedeflenmektedir.

Spor, özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde ve potansiyellerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir eğitim aracıdır. Bununla birlikte, projenin birinci hedef kitlesi olan kız çocukları spora her boyutta (sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak) erkeklerden daha az katılmakta ve sporun sağlıkla ilişkili yararlarından yeterince faydalanamamaktadır. Kız çocuklarının sporla tanışmaları erkek çocuklara kıyasla çok daha geç ve sınırlı olmaktadır. Bunun nedenleri arasında spor programlarının/etkinliklerinin kızların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun düzenlenmemesi, spor tesislerinin genç kızlar için yeterli güvenliğe sahip olmaması, kendilerine rol model olabilecek kadın sporcularla buluşamamaları ve genç kızlarda, ailelerde ve toplumda fiziksel aktiviteye katılımın önemi hakkında yeterli bir farkındalığın bulunmaması gelmektedir. Projenin ikinci hedef kitlesi erkek çocuklarıdır. Sayısal ve kültürel olarak erkeklerin baskın olduğu ve erkek çocukların sosyalleşmelerinin bir parçası olan spor alanında kadınların farklı pozisyonlarda yer alabildiklerini, kadınların da kendileri için bir rol model olabileceklerini erkek çocuklarına gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin yetişkinleri, abileri ve babaları olarak kadınların ve kız çocuklarının spor alanının bir parçası olduklarının farkına varmaları, kadınların ve kız çocuklarının sporda özgür ve güvenilir bir ortamda bulunmalarına katkıda bulunacaktır.

Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçların tanımlanması

Projenin hedef kitlesini Ankara ili Mamak ilçesinde yaşayan, sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan dezavantajlı 14–18 yaş grubu çocuk ve gençler oluşturacaktır. Mamak ilçesinin bir bölümü sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin ikamet ettiği bölgedir. Bu nedenle spora dair farkındalık geliştirme ve hizmetlerden faydalanma düzeyi çok sınırlı kalmaktadır. Bu durum kız çocukları ve kadınlar için daha ciddi boyuttadır. Örneğin, ailelerin kızlarını spora gönderecekleri güvenli bir ortam her zaman her yerde bulunamamaktadır. Kızların hem ekonomik bakımdan hem de kültürel bakımdan kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun fiziksel aktiviteye katılım olanakları çok sınırlıdır. Sıralanan gerekçeler sonucunda ortaya çıkan bu durum, ilçede ikamet eden kızların ve aynı zamanda erkek çocuklarının spora katılımlarını arttırmak için onların ilgi ve ihtiyaçlarına duyarlılıkla hazırlanmış spor programlarına ciddi bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 795