Sihirli Eller Atölyeleri

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği
Sihirli Eller Atölyeleri
Keçiören
Engelliler / Hastalar ve Aileleri (15 kişi) | İşsizler (10 kişi) | Yoksullar (15 kişi)

Birçok aile engelli kız çocuğunu saklamakta ve onu okula göndermekte tereddüt etmekte ve kızlarının eğitim sürecinde daha düşük beklenti içindedir. Engelli bireylerin yeteneklerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar yaratılmalı ve gerekli psikolojik destekler yeterli düzeyde sağlanarak engellinin daha az bağımlı veya bağımsız bireyler olarak, üretken olmalarının önündeki engeller aşılmalıdır.

Bu maksatla; projenin genel amacı engelli bireylerin sosyal entegrasyonu ve/ veya istihdam edilebilirliğinin artırılması, Sihirli Eller Atölyeleri ile engelli bireylerin aktif bir şekilde katılımı desteklenmesi, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek olan yerel işbirliği faaliyetleriyle engelli bireylerin bu imkânlardan en yüksek düzeyde yararlanması amaçlanmaktadır. Bir başka değişle, aktif vatandaşlık, sosyal bağımlılık ve eşitliği teşvik etme stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için engelli bireylere normal olarak kabul edilen diğer bireylere sağlanan olanaklardan maksimum düzeyde fayda sağlanması ve eşit fırsatlar yaratmak üzere faaliyet planı tasarlanmaktadır.

Engellilerin fiziksel ya da düşünsel bir engelinin bulunması sağlam olan yeteneklerini kullanamayacağı anlamına gelmez. Böyle düşünüldüğünde toplum için bir israf söz konusudur. Engelli olmayan diğer bireyler de çalışırken sahip oldukları organları tüm kapasite ile kullanmazlar. Yaptıkları işin cinsine göre bir kısım yeteneklerini ya hiç kullanmazlar ya da eksik kapasite kullanırlar. Bu durumda engelli bireylerin de kendilerine göre bir takım işlerde çalışabilecekleri ve kendilerinden sağlıklı insanlar gibi ya da onlara yakın verim alınabileceği söylenebilir. Önemli olan onu hangi işte verimli bir biçimde çalışabildiğinin tespit edilebilmesidir. Böylece engelli birey ekonomik gelişmeye büyük katkılarda bulunacaktır. Bu bağlamda engelli bireylerin mesleki beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine sağlanan olanakların geliştirilip, çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.

Bu projeyle engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve tasarlanacak atölye çalışmalarıyla gelir getirici faaliyetlerde yer almalarına olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda engellilerin bağımlılığını azaltarak, sosyalleşmesine katkı sağlayacak ve en önemlisi de özel sosyal politikalar gerektiren engelli bireylerin iş gücü katılım oranı artıracak girişimcilik faaliyetlerine zemin oluşturacaktır.

 

Proje faaliyetleri ve kurulacak atölyelerde 5 er kişi engelli birey grup çalışmalarını yöneten bir gözlemci ve eğitmen ile gerçekleştirilecektir. Atölyeler kapsamında 40 kişinin yararlanması hedeflenecektir.

-Engelli bireyler kendi yetenekleri doğrultusunda ürünler geliştirerek yaratıcılık ve tasarım potansiyellerini ortaya koyacaklar.

-Engelliler sağlam olan yetenekleriyle neler yapabildiklerini kanıtlayarak katılımcı ve girişimcilik yönlerini göstererek toplumun önyargılarını kıracaklar.

-Özgüveni artan engellilerin bağımsız yaşayabilme becerilerinin geliştirmelerinin yanı sıra ek gelir sağlamalarına imkân sağlanacak.

-Aynı engel grubundaki kimseler birlikte iş yapma ve üretme keyfini ve aynı zamanda birbiriyle dayanışması güçlendirilecek.

-Toplumun önyargılarına karşın engelli bireyinde sosyal sorumluluk alabileceği, üretebileceği ve aileye sosyo ekonomik yönden katkı sağlayabileceği kanıtlanacak.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 797