Şehit ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Projesi

.
Şehit ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Projesi
Altındağ|Çankaya|Gölbaşı

Projenin temel amacının gençlerin rehabilitasyonu ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla sporun kullanılması olduğu dikkate alınarak hedef kitlede bulunan çocuk ve gençlere sporun sevdirilmesi, spor yapmalarının sağlanması, arkadaş grupları içinde rehabilitasyonlarına yardımcı olması hedeflenmektedir. Proje bu amaçla, bir yandan çocuk ve gençlerin spor yapması ve spor sevgisi kazandırılması hedeflerken, diğer yandan projede yer alan çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi,  bir amaç edindirerek hayata bağlanmalarını sağlamaya çalışacaktır.

Şehit ve gazi çocukları, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda 06-18 yaş olmak üzere 15 kız ve 15 erkek olarak belirlenmiştir.  Aynı zamanda Binicilik Federasyonu ile görüşülerek, hafta sonları birey başına 1 saat; at tahsisi ve eğitmen olmak üzere Beştepe Binicilik Tesislerinde ve Bağlıca Ankara Binicilik Tesislerinde bu eğitimin gerçekleştirilebileceği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Çocuk ve gençlerimizin yaş grupları doğrultusunda atlar ve eğitmenlerin gruplanması yapılacaktır. Eğitimler bu yaş gruplarına göre verilerek eğitimin kalitesi ve etkinliği artırılacaktır.

Proje faaliyetleri başlangıcında, belirlenen hedef kitle ve aileleri ile Beştepe’de bulunan Atlı Spor Kulübü Lokalinde proje tanıtım ve tanışma yemeği düzenlenecektir. Bu yemeğe ayrıca eğitmenlerimiz ve projede yer alan psikologlarımız da davet edilerek, faaliyetlerin tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca medya mensupların da proje açılışına daveti sağlanarak, projenin kamuoyu üzerinde etkinliği ve farkındalığı artırılacaktır.

Proje faaliyetleri ile ilgili olarak bir broşür hazırlanacak olup; bu davet yemeğinden önce tüm davetlilere dağıtılacaktır.

Her eğitim günü çocuklarımızın oturdukları semt dikkate alınarak, şehrin merkezi sayılabilecek yerlerinden tesislere ulaşım için 3 adet servis imkânı sağlanacaktır. Servisler eğitim sonunda yine belirlenen bölgeye çocuklarımızı bırakacaklardır. İsterlerse çocuklarımızın aileleri aktivitelere katılabilecekler ve aynı servisten yararlanabileceklerdir. Yaşı küçük olan çocuklarımızı, servisler belirlenen yere diğer çocuklarımızı bıraktıktan sonra evlerine kadar bırakacaklardır. Her servis için bir tane bayan servis görevlisi tahsis edilecektir.

Eğitim sürecinde Binicilik Federasyonuna ve Ankara Binicilik Kulübüne bağlı antrenörlerimiz tarafından her hafta sonu birey başına 1 saat eğitim çalışması yürütülecektir. Eğitimler öncelikle at ve malzeme tanımlanması, daha sonra teorik eğitimler ve saha çalışmaları olacak şekilde üç ana başlıkta ele alınacaktır.

Eğitim sonunda çocuklarımıza binicilik başarı belgesi verilecektir. Ayrıca başarılı ve yetenekli çocuklarımızın bu sporun içinde kalmaları yönünde çalışmalar yapılacak ve ilgili kulüplere kazandırılmaları sağlanacaktır.

Ayrıca etkinlik çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde çeşitli toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantıların bazılarına şehit aile ve gazi çocuklarımızın aileleri de davet edilecektir. Bu sayede çocuklarımıza yönelik sosyal uyumun, aileler tarafından devamı da sağlanmış olacaktır.

Bütün bu süreçte gençlerin ve çocukların binicilik sporunu tanımaları sağlanacak, binicilik eğitimleri pratik olarak verilecektir. Sosyal ortamlarda yer alan ve spor yapan; çocuk ve gençlerin sosyal uyumu açısından rehabilitasyonunu amaçlayan proje ile iki ana sonuca ulaşılmış olacaktır. Birinci olarak, babası şehit ya da gazi olmuş gençlerin ve çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması sağlanacaktır. İkinci olarak da çocuk ve gençlere spor ve özellikle binicilik sevgisi aşılanarak spor yapmaları sağlanmış olacaktır.

Eğitim faaliyetleri başlamadan önce rehberlik ve psikolojik danışmanlarımız tarafından sosyal uyumla ilgili olarak çeşitli testler yapılacaktır. Aynı testler eğitim sonunda da yapılarak, aradaki fark ortaya konacaktır. Bu da projenin farkındalığı konusunda önemli veriler sağlayacaktır. Proje sonlandırıldıktan sonra, eldeki veriler makale yapılarak, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ayrıca eğitimler esnasında çekilecek video görüntüleri ve resimler bir albümde toplanarak katılımcı hedef kitleye verilecektir.

Proje sonunda kapanış yemeği verilecektir. Kapanış yemeği etkinliklerinde eğitim sertifikaları, eğitim esnasında çekimi yapılmış olan albüm tüm çocuk ve gençlerimize hazırlanarak takdim edilecektir.

Projenin Gerekçesi, İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması:

6.1. Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

Şehit ya da gazi çocuklarının spor yoluyla rehabilitasyonu ve uyumu açısından binicilik sporu en önemli alanlardan birisidir. Bu süreçte çocuklara ve gençlere, bir yandan hayvan sevgisi kazandırılırken, diğer yandan binicilik sporu ile spor sevgisi aşılanmakta, içine girdikleri sosyal ortam yoluyla topluma uyumları sağlanarak spor yapan sağlıklı gençlerin yaratılması hedefine hizmet edilmiş olacaktır.

Projenin uygulanacağı bölge olan Ankara’da çok sayıda spor yapmak isteyen, binicilik sporuna ilgisi bulunan; ancak bu olanağı elde edemeyen şehit ya da gazi çocuğu bulunmaktadır. Babalarını kaybetmiş bu çocuklara, hayat sevinci kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması için sporun ve sosyal ilişkiler yoluyla uyumun çok önemli olduğu bilinmektedir. Proje, bu amaçla hedef kitlede yer alan çocuk ve gençlerin hem sosyal uyumları hem de spor yaparak rehabilitasyonlarını amaçlamaktadır.

Proje ile bu gençlere ve çocuklara ulaşılarak ücretsiz binicilik eğitiminin verilmesiyle, gerek spor olanağına kavuşmaları sağlanacak, gerekse sosyal bir ortam içine girerek rehabilitasyonları ve sosyal uyumlarına yardımcı olunacaktır. Bu çerçevede hedef kitlenin sorun ve ihtiyaçlarına proje ile getirilen çözümler daha etkili, gerçekçi ve başarılı sonuçlar yaratacak düzeyde olacaktır.

Son zamanlarda artan terör olayları ve bunun sonucunda artan şehitlerimizin çocuklarının yanında olunduğunu göstermek; onların yoksunluk hislerinin yanında olarak manevi ihtiyaçlarını gidermek ve tekrar hayata bağlanmalarını sağlamak zamanlama açısından manidar ve anlamlı olacaktır.

6.2. Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçların tanımlanması

Projenin uygulanacağı alan Ankara Beştepe’de bulunan Binicilik Federasyonu tesisleri ve Bağlıca bölgesinde bulunan Ankara Binicilik Spor Kulübü tesisleridir. Anılan tesisler amacına uygun olarak yıllardır bu spor dalı için hizmet vermektedirler. Dolayısıyla uygulanacak olan proje için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Tesisler içerisinde gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar bulunmaktadır. Daha önce defalarca Balkan Şampiyonaları, Uluslararası Şampiyonalar ve Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapmış tesislerimiz amacı doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

Çocuklarımızın anılan tesislere ulaşımı da servis araçları ile sağlanacaktır. Dolayısıyla gerekli eğitim için; mevcut koşullar sağlanmış olacaktır.

Uygulanacak proje çerçevesinde bölgede herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

6.3. Hedef kitlenin tanımı ve tahmini sayıları

Projenin hedef kitlesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda, 06-18 yaş grubu; 15 kız ve 15 erkek şehit gazi çocukları olarak belirlenmiştir.

6.4. Hedef kitlenin belirtilen sorun ve ihtiyaçlarına Proje faaliyetleri ile getirilecek çözümler

Gazi hatıraları ve şehitlik destanları, millî tarihimizin önemli bir parçasıdır. Vatan savunması, istiklâl (bağımsızlık) mücadelesi, mukaddes (kutsal) bildiklerimizin korunması için can ve mallarını vermeyi göze alarak, mücadele eden gazi ve şehitlerimizin dünyada da ahirette de manevî yönden yüce bir mertebeye ulaştıklarına inancımızın bir gereği olarak düşünürüz. Malul olsun veya olmasın gazilerimiz de bu değerler uğruna savaştıkları bilinciyle huzur bulurlar. Şehit yakınları ise evlatlarının, babalarının, eşlerinin şehadeti ile onların öbür âleme ebedî huzura erdiklerine inanarak, teselli bulmaya çalışırlar. Ancak bütün bu manevî tesellilere rağmen şehit yakınları yine de bir yakının kaybından dolayı hüzün ve keder içinde derin üzüntü duyabilirler. Bu da onların sosyal hayata uyumunu zorlaştırabilir. Bundan dolayıdır ki gerek cepheden veya herhangi bir askerî operasyondan şu veya bu şekilde dönmüş olan gazilere, gerekse şehit ailelerine sürekli olarak maddî ve manevî desteğin verilmesi, sosyal hizmetler açısından bir görevdir. Gazi ve şehitlerimize şükran borcunun bir ifadesi olarak gazi dostu sosyal hizmet uygulamalarının yanında şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarına bazı sosyal hakların verilmesi, pozitif ayrımcılık ilkesinin de bir gereğidir. Şehit yakınlarına tanınan sosyal hakların bir kısmının da özellikle çalışamayacak durumda olan malul gazi veya yakınlarına verilmesi de her iki kesimin vatan ve din uğruna yaptıkları fedakârlık ve kahramanlığın hem bir gereği, hem de bir sonucudur.

Şehit ve gazi çocukları bunun sonucunda psikolojik olarak bu durumdan etkilenmemeleri olanaksızdır. Duydukları yoksunluk hissi sosyal hayata uyumları konusunda endişe verecek boyuta gelebilmektedir.

Bu noktada şehit ve gazi çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek dinimizin ve insanlığımızın gereğidir. Onların tekrar sosyal hayata uyumunu sağlayacak projeler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek, bizim için canlarını esirgemeyen ebeveynlerine vazifemiz olacaktır.

“Vatan Sana Canım Feda” proje etkinlikleri, hem spor yaptırarak hem de rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın yapacağı eğitimler sonucunda, onların bu ihtiyaçlarına çözüm olacaktır.  Çocuklarımızın sosyal ortam içinde olmaları, at ve spor sevgisinin oluşması buna en büyük etkendir.

 

Bu çalışma, şehit ve gazi çocuklarının binicilik yoluyla, rehabilitasyonunu amaçlamaktadır. 06-18 yaş grubunda bulunan çocuk ve gençlere yönelik sosyal uyum projesi olarak yürütülecektir. Hedef kitlede yer alan çocuk ve gençlere binicilik eğitimi verilerek, bu sporun tanıtılmasına, sevdirilmesine ve de sosyal uyumlarına yardımcı olunacaktır. Aynı zamanda hedef kitledeki çocuk ve gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunması sağlanacaktır.

Hedef kitlede yer alan çocuk ve gençlere verilecek binicilik eğitimi ile hayvan sevgisi ve spor yapma alışkanlığı kazandırılması amaçlanırken, aynı zamanda bu eğitimi sosyal bir ortam içinde gerçekleştirmelerinden dolayı sosyal uyumlarının gelişmeleri hızlanacaktır.

Bu projenin temel amacı, çocuk ve gençlerin yaşadıkları travmadan ve yoksunluk psikolojisinden çıkmalarına yardımcı olarak, sosyal bir ortam içinde bulunmalarını sağlamak, at ve binicilik sevgisi kazandırarak, spor ile rehabilitasyonunu sağlamaktır.

Bu amaçla, hem binicilik sporunun hedef kitle ve etkilenicileri üzerinde tanıtım ve eğitimi, hem de hedef kitlenin sosyal uyumu gerçekleşecektir.

7.2. Beklenen Sonuçları:

7.2.1. Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme

Şehit ve gazi çocuklarımız 06-18 yaş grubu aralığında bulunan çocuk ve gençlerimizden oluşmaktadır.  Çocuklarımızın belirlenmesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan bilgi alınarak 15 kız ve 15 erkek olarak belirlenmiştir. Ankara pilot il olarak belirlenmiş ve çocuklarımızın tamamı Ankara ilinde ikamet eden şehit ve gazi çocuklarımızdan oluşmuştur.

Çocuklarımız yaş aralığına bakıldığında 06-18 yaş grubundan meydana gelmiştir. Eğitimin etkinliğini artırmak için yaşları kategorize edilerek iki ayrı grupta eğitim verilecektir. Bu gruplar çocuk yaşta ve genç kategorisinde değerlendirilecektir. Bu sebeple somut gelişmelerinde etkinlik artırılacaktır.

Projede yer alacak olan rehber ve psikolojik danışman eğitmenlerimiz tarafından, daha önce literatürde kullanılan sosyal uyum ölçekleri uygulanarak; eğitimin başlangıcında ve sonunda testler yapacaklardır. Elde edilen veriler bilgiler bilgisayar ortamına taşınacaktır. İstatistik uzmanı tarafından değerlendirilerek, bilimsel olarak anlamlandırılacaktır. Projenin rakamsal çıktıları oluşacaktır. Yine elde edilen veriler ışığında makale çalışmaları yapılarak, literatüre kazandırılacak ve kamuoyuna sunulacaktır. Genel olarak özetleyecek olursak; projenin başlangıcı ve sonundaki gelişme somut verilerle görülmüş olacaktır. Sosyal uyumları konusunda rakamla ifade edilebilecek veriler sağlanacaktır. Makaleler uluslararası spor bilimleri kongresinde sunulacaktır. Böylelikle sporun içinde bulunan akademisyenler ve iştirakçiler üzerinde farkındalık yaratacaktır.

Ayrıca teorik eğitimlerde şehit ve gazi ailelerimizin katılımı sağlanacaktır. Sosyal uyum testlerinin bazıları ailelere de uygulanacaktır. Yine elde edilen veriler hem aileler ile hem de kamuoyuyla ailelerin izinleri doğrultusunda paylaşılacaktır. Bu sayede aile içi sosyal uyum eğitimi de sağlanmış olacaktır. Amaç proje bittikten sonra, aile içinde de sosyal uyumun çocukların üzerinde, aileleri tarafından devam etmesini sağlamaktır.

Çalışmanın Türkiye’de ilk olması oldukça büyük önem taşımaktadır. Makale olarak sunulması, literatürde yerini almasını sağlayacaktır. Literatürde yer alması da yeni çalışmalara kaynak oluşturacaktır. Şehit ve gazi çocuklarımız konusunda sosyal farkındalık yaratarak, yeni çalışma alanlarının açılmasına ve bu çocuklarımızın daha fazla önemsenmesine olanak tanıyacaktır. Bu da çocuklarımızın önemsenme, haz ve sosyal doyumları konusunda önemli olacaktır. Geleceğe daha umutla bakacaklardır. Bu alanda, bu çalışmadan sonra yapılacak her proje ve çalışma, bu çalışmanın önemini artıracak ve bu projenin somut çıktıları arasında yerini alacaktır.

Yine çocuklarımızın sosyal uyumları konusunda kamuoyu üzerinde farkındalık yaratmak, son zamanlarda artan terör olayları üzerinde etkili olacaktır. Kamuoyu ve terör mihrakları kaybedilen ya da sakat kalan askeri personellerimizin bir aileleri ve çocukları olduğunu hafızalarına kazıyacaklardır. Bu sayede terör olaylarının azalması anlamında yardımcı olacaktır. Terör olaylarının azalması da hedef kitle üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır.

Proje tamamlandıktan sonra, hedef kitlede yetenekli bulunan çocuklarımızın, binicilik sporu içinde kalması; spor ve çocuklarımız için yeni bir kazanım olacaktır. Türk sporuna yeni sporcular kazandırılması büyük önem taşırken, çocuklarımızın başarı ve mutluluk indeksi artacaktır. Bu sayede yeni bir yeteneğin keşfedilmesi ve uluslararası arenaya taşınması tüm proje iştirakçileri için gurur kaynağı olacaktır.

Aynı şekilde hedef kitleye spor yaptırılması onların spor ile tanışmalarına vesile olacaktır. Çocuklarımız tarafından sportif hazzın alınması proje sonlandıktan sonra da onların sporun içinde kalmalarını sağlayacaktır. Sporun dostluk, kardeşlik, fair-play gibi erdemleriyle tanışması da ilerleyen yıllarda karakterlerinin belirlenmesinde ve iyi bir birey olmaları yönünde kazanımları olacaktır.

Çocuklarımızın proje sayesinde yeni insanlar tanımaları, farklı bir sosyal ortamda bulunmaları ve kendisinden oldukça farklı bir canlıyla; yani at ile tanışmaları onlar için oldukça sıra dışı bir kazanım olacaktır. Bu sebeple hayvan sevgisinin artmasına imkân tanınacaktır. Yıllarca sürecek olan hayvan sevgisinin temelleri atılmış olacaktır.

7.2.2. Yürütücü /yürütücülerin kapasitelerindeki artış

“Vatan Sana Canım Feda” projesi uygulama alanı olarak Türkiye’de bir ilk olacaktır. Daha önce literatürde şehit ve gazi çocuklarımızın spor ile sosyal uyumu konusunda çalışma yapılmamıştır. Proje gerçekleştikten sonra ve somut çıktıları literatürde yer aldıktan sonra, yeni çalışma alanlarının da önü açılmış olacaktır. Bu da yeni projelerde yürütücülerin kapasitelerinde artış meydana getirecektir.

Bu projede binicilik sporu ile şehit ve gazi çocuklarımızın rehabilitasyonu ve sosyal uyumu konusu çalışılmıştır. Bu da bilimsel verilerle desteklenmiştir. Bu da diğer proje yürütücülerine ışık tutacaktır. Örneğin farklı spor alanları ile sosyal uyumun çalışılması, farklı gruplarla ya da şehit ve gazi aileleri ile çalışması yine yürütücülerin kapasitelerinde artışa neden olacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarımızla ilgili olarak farklı alan ve konularda da çalışmalar yürütülebilir. Mesleki yönlendirme, psikolojik destek gibi konular, bulundukları bölgelere ya da cinsiyetlerine göre incelenebilir. Bunların hepsi farklı yürütücülerle, farklı projelerde çalışma konusudur.

Yukarıdaki anılan konular daha da zenginleştirilebilir. “Vatan Sana Canım Feda” projesi bu tür çalışmaların önünü açacak ve kaynak oluşturacak niteliktedir. Yapılacak olan her proje ve her çalışma bizlerin sosyal sorumlusu olduğumuz şehit ve gazi çocuklarımıza destek olacaktır. Şehit ve gazilerimize olan borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirme imkânı tanıyacaktır. Bu açıdan bakıldığında ve projenin Türkiye’de ilk olması sebebiyle, gelecek nesillere kaynak oluşturmasıyla oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda da yeni proje ve proje yürütücülerinin kapasitelerindeki artışı anlamında mihenk taşı olacaktır.

7.2.3. Somut Çıktılar:

Proje süresince çekimi yapılacak olan resim ve video görüntülerinden oluşan bir albüm hazırlanacaktır. Bu albüm içerisinde çocuklarımızın adım adım nasıl gelişme gösterdikleri gözler önüne serilecektir. Albüm tamamıyla görselliği ile ön plana çıkacaktır. Albümü inceleyen kişiler, çocuklarımızın gelişimleri hakkında fikir sahibi olacaktır. Albüm tamamıyla sayısal ortamda olup; 250 adet hazırlanacaktır.

Medyaya konu olacak haber ve dokümanlardan oluşacak bir haber arşivi hazırlanacaktır. Bu arşiv içerisinde, haber kanallarının ne zaman ve nasıl bu haberi yaptığı konusunda bilgiler verilerek, ne kadar insana ulaştığı konusunda araştırma raporu hazırlanacaktır. Bu da projeden ne kadar insanın haberdar olduğu, kaç kişiye ulaşabildiğimiz hakkında rakamsal olarak ifade edilebilecek somut çıktılar olacaktır.

Projemizin tanıtım faaliyetleri içerisinde de yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Binicilik Federasyonu ve Ankara Binicilik Spor Kulübü resmi internet siteleri üzerindeki haberlerimizi okunma sayıları yine rakamsal somut çıktılar olarak değerlendirilecektir.

Proje başında ve sonunda rehberlik ve psikolojik danışmanlarımız tarafından, çocuklarımıza ve ailelerine sosyal uyum ölçekleri uygulanacaktır. Bu sayede çocuklarımızın ve ailelerinin proje başından sonuna kadar gelişimleri bilimsel verilerle ifade edilebilecektir. Herhangi bir çocuğumuzun ne kadar gelişim gösterdiği konusunda bilgi ve fikir sahibi olarak, bu konuda farkındalık yaratılacaktır. Bu bilimsel verilerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sosyal uyum test sonuçlarına bağlı olarak 2 adet makale ve 1 adet bilimsel poster hazırlanacaktır. Hazırlanacak bu bilimsel dokumanlar, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunulacaktır. Böylelikle uluslararası platformda değerlendirilmesi yapılarak, proje sonuçlarının tüm akademik çevrelere ulaşılması sağlanacaktır. 13. Uluslararası Spor
Bilimleri Kongresine 5000 kişinin katıldığı ve kongre çıktılarından en az 30.000 kişinin etkilendiği düşünülecek olursa, projemizin etkileyeceği insan sayısı azımsanmayacak rakamlarla ifade edilecektir. Proje konusunun Türkiye’de ilk olması sebebiyle, anılan kongrede çok önemli farkındalık yaratacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre; projemizde 15 kız ve 15 erkek, şehit ve gazi çocuğu yer alacaktır. Proje bu hedef kitle üzerinde yürütülecektir. Dolayısıyla direk olarak etkilenecek kişi sayısı 30’dur. Ancak sosyal uyum eğitimlerine ve sosyal uyum testlerine aileleri de katılacaktır. Dolayısıyla nihai olarak etkilenecek sayısının 120-150 kişi aralığında olması öngörülmektedir.

Bilindiği üzere eğitim görecek çocuklarımız 06-18 yaş grubu aralığından ve öğrencilerden oluşmaktadır. Her bir birey farklı sosyal çevreden gelerek bu eğitime iştirak edeceklerdir. Çocuklarımızın eğitim sürecinde, alacak eğitimlerden etkileneceği gibi, geldikleri sosyal çevreleri de etkileyeceklerdir. Eğitim aldıkları sınıftaki arkadaşlarının haberdar olması, ikamet adreslerindeki bulunan arkadaşları, akrabaları bu etkilenme kapsamında bulunan muhtemel kişilerdir. 30 çocuğumuzun, proje kapsamındaki eğitimlerini diğer sosyal çevrelerine aktarması sonucunda çevresel bir etkilenme sağlanacaktır. Çevresel etkilenmeden etkilenme sayısının 1000 civarı olacağı öngörülmektedir.

Proje bittikten sonra, binicilik sporuna devam etmek isteyen çocuklarımıza, projede gösterdiği performansla ilişkili olarak bazı yetenek testleri eğitimcileri tarafından yapılacaktır. Yetenekli bulunan çocuklarımızın, kulüp bünyesinde eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Kaç çocuğumuzun proje bittikten sonra, bu sporun içinde kalacağı yine projenin somut çıktıları arasında yer alacaktır.

Binicilik sporu, iki canlının birlikte yarıştığı tek spor dalıdır. Çocuklarımızın bu eğitimlerinde ne tür atları, hangi sayıda kullanıldıkları proje raporunda yer alacaktır.

Teorik eğitimlerin hangi zaman aralıklarıyla verildiği ve hangi konularda, kimlerin katılımı ile gerçekleşeceği rakamlarla ifade edilecektir.

Proje süresi binicilik eğitmenlerinden alına bilgiler doğrultusunda 6 ay olarak belirlenmiştir. Haftada 1 saat olmak üzere eğitim verilecektir. Yani her bir çocuğumuz proje süresince yaklaşık olarak 24 saat eğitime tabi tutulacaktır. Olağanüstü hallerin dışında (hastalık, sakatlık vb.) eğitime katılmaları yönünde tüm şartlar hazır hale getirilecektir. Katılım ile ilgili olarak devam çizelgesi hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan devam çizelgesi rakamsal olarak çıktı raporlarında yer alacaktır.

Yukarıdaki konularını kapsayan ve proje sonuçlarının içinde yer alacağı geniş kapsamlı bir rapor hazırlanarak sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 526