Yaşam Seni Çağırıyor!

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
GENÇLİK KULÜBÜ VE ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ
Yaşam Seni Çağırıyor!
Çankaya
Kadınlar (25 kişi) | İşsizler (25 kişi)

"Yaşam Seni Çağırıyor" projesi; ev kadınlarının (herhangi ekonomik geliri olmayan, zamanının çoğunu evde geçiren, çocuk bakımı ve ev işleri ile uğraşan) kadın hakları, toplumsal cinsiyet, kadın emeği gibi konularda farkındalıklarını ve benlik algılarını yaratıcı drama ve kültürel çalışmalarla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca katılımcıların kazanımlarını, yaratıcı drama ve diğer estetik ifade biçimleri (anlatı, şiir, yazı) aracılığı ile akranlarıyla paylaşmalarını sağlayarak projenin toplumsal etkisini genişletmeyi hedeflemektedir. Proje, Çağdaş Drama Derneği tarafından ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin ortaklığında gerçekleştirilecektir.  

Dışarıda herhangi bir işte çalışmayıp kendi ev işlerini gören kadın olarak tanımlanan ev kadınlığı, bu yönüyle en ağır işçilik olarak da betimlenebilir. Çalışma koşullarının ağırlığına rağmen, Türkiye’de ev kadını oranı %69 olarak belirtilmiş ve TİSK tarafından yapılan araştırmaya göre 15-29 yaş grubundaki genç kızlardan % 66’sının öğrenim görmediği ve çalışmadığı saptaması ile bu sayının giderek arttığı görülmektedir. İyi bir eş ve anne olmaları beklenen ev kadınları; çevrelerindekilere yardım etmek, herhangi bir şikâyette bulunmamak, fazla soru sormamak ve başkalarını rahat ettirmek üzerine yetiştirilirler. Kadın, çocuklara ve eşe hizmet etmeye odaklanır. Zaman içerisinde bu adanmışlık, hizmetin ailede ve toplumsal yaşamda normal bir rol gibi algılanmasına neden olur ve kadın da bu rolü aynen benimser. Kendine güvenmediğini, haklarını bilmediğini, kendini değerli görmediğini ve sosyalleşemediğini belirten ev kadınlarının toplumsal katılımlarını arttırmak amacıyla yapılacak projelere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Yaratıcı drama, “bireyin; özgüveni geliştirme, kendini tanıma, kendini ifade etme, demokratik tutum geliştirme, problem çözme” gibi becerilerini geliştirmesi nedeniyle ev kadınlarının beklentilerine ulaşmasında etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Hedef kitle ev kadınları olmakla birlikte, atölye çalışmaları ve etkinlikler ile ev kadınlarının yakın çevrelerinin ve bulundukları sosyal çevrenin de dolaylı olarak projeden olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. 

Projenin Hedefleri:  

  • % 90 oranda ev kadınının psiko-sosyal gelişimleri için sosyal-kültürel etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılmalarının sağlanması,  

  • % 85 oranda ev kadınının benlik algısı, kendini tanıma, toplumsal cinsiyet, kadın emeği gibi konularda farkındalık geliştiren ev kadınlarının yaşama katılım becerilerinin ve özgüvenlerinin artması,  

  • % 95 oranında ev kadınının farklı ilçelerden katılan ev kadınları ile çalışarak birikimlerini paylaşması ve sosyalleşmesinin sağlanması,  

  • % 90 oranında ev kadınının sosyal sorumluluk projesinde yer alan performanslarıyla kendilerine olan güvenlerinin artması, üretebileceklerini, sorumluluk alabileceklerini ve topluma değer katabileceklerine ilişkin farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.  Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 1,041