Karanlık Geçmişten, Ak Geleceğe Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
  • Paylaş :
.
Karanlık Geçmişten, Ak Geleceğe Projesi
Altındağ

Ankara Üreten Kadınlar Derneği (ÜKADER),başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik projeler üreten bir dernektir. Bu kapsamda; kadınlar, çocuklar, yaşlılar, uyuşturucu bağımlıları, engelliler, savaş mağdurları gibi birçok grup ile çalışma fırsatı bulmuş bir ekip tarafından projeleri yürütülen ve bu gruplarla çalışan derneğimiz birçok platforma dahil olmuştur. Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Küresel Kardeşlik Platformu gibi oluşumlarda kurucu üye olarak yer almakta olan ÜKADER, 2016 yılı Mayıs ayında Türkiye’ nin ev sahipliğinde İstanbul’ da düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın katıldığı ve 50 ülkenin temsilcisinin hazır bulunduğu Dünya İnsani Zirvesi’ nde (World Hummantarian Summit) Türkiye’ yi temsil eden 20 STK’ dan biri olarak zirvedeki yerini almıştır. Genç bir ekip ile projelerini yürüten ÜKADER, güçlü STK’ lar ile işbirliği yaparak birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmaktadır.

2016 yılı itibariyle ülkemizde 2 milyon 900 bini aşkın Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Türkiye’ nin ‘açık kapı’ politikası sayesinde 2011 yılından bu yana Suriye’ deki savaş yüzünden evlerinden ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan ve Suriye’ de yaşamlarını devam ettirmeleri mümkün bulunmayan mülteciler ülkemize gelmişlerdir.

Hedef kitlemiz olan Suriyeli mülteci kadınlar ve çocuklar; savaş dolayısıyla maddi imkanlarını geride bırakıp gelmek zorunda kalmış, yakınlarını kaybetmiş, savaşa tanık olmuş insanlardır.  Özellikle de çocuklar açısından bu durum psikolojik olarak oldukça yıkıcı bir durumdur. Projemiz bu sorunları bir nebze olsun giderme amacı ile yola çıkmıştır.

Proje öncesinde Ankara ili Altındağ ilçesinde derneğimizde gönüllü olarak hizmet veren sosyologlar tarafından ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde devletimizin yardımlarına ek olarak bazı vakıflar tarafından mültecilerin sadece gündelik ihtiyaçlarının karşılandığı gözlemlenmiştir. Oysa Suriyeli mülteciler için dil eğitimi veren, sosyal faaliyetler gerçekleştiren dernek sayısı yok denecek kadar azdır. Bu faaliyetlerin çoğalması ve STK’ ların devreye girmesi ile Suriyeli mültecilerin topluma entegre olmaları çok daha kolay olacaktır.

Esas mesele benimsemek ve el uzatmaktır. Ülke olarak benimseyici olan tavrımıza mesleki açıdan ve entegre açısından el uzatmak da eklenince hedefimize ulaşılmış  olacaktır.

Bir kadın derneği olarak önceliğimiz kadınlar ve bu kadınların çocuklarıdır. Bu kapsamda 3 ay sürecek projemizde yapılacak faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Türkçe dil kursu: 2 ay sürecek olup 40 kadın ve 60 çocuk dil kursundan faydalanacaktır.

-30 çocuk, annelerinin refakati ile birlikte İstanbul ‘a geziye götürülecektir.

-50 mülteci kadın ve genç Konya’ ya geziye götürülecek ve bu gezide Mevlana Türbesi ziyaret edilecektir.

-Çocuklar için gönüllü diş hekimi adayları ile diş sağlığı eğitimi ve ‘Diş Sağlığı Seti’ dağıtımı yapılacaktır.

-Çocuklar için “Geri Dönüşüm Atölyesi” oluşturularak projenin devam ettiği 3 ay boyunca geri dönüşüm faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetler geri dönüşüm konusunda bilgili kişilerce çocuklara gösterilecek ve çocuklar hayal güçlerini de kullanarak pet şişelerden, teneke kutulardan, cam şişelerden, atık kağıtlardan lamba, kalem kutusu, süs vb. birçok geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştireceklerdir. Geri dönüşüm atölyesinde Suriyeli mülteci çocuklar ile Türk çocuklar birlikte geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Böylece mülteci çocuklar toplum içerisinde sosyalleşmeleri ve topluma entegre olmaları kolaylaşacak ve kendilerine güvenleri artacaktır.

-3 ayın sonunda geri dönüşüm atölyesinden çıkan ürünler bir okul bahçesinde düzenlenecek kermes ile satışa çıkarılacak ve elde edilen gelir ile Suriyeli çocuklar yararına kullanılacaktır.

-Medya aracılığıyla proje daha geniş bir alana ulaştırılacak ve kamuoyunun projeden haberdar olması sağlanacaktır.

-Üniversitelerin sosyal hizmetler, psikoloji vb ilgili bölümlerinden gönüllü öğrenciler projenin uygun alanlarına dahil edilerek farkındalık yaratılacaktır.

Bu faaliyetler sonucunda çocukların ve kadınların savaş psikolojisinden kurtulmasına yardımcı olunması, bir nebze olsun farklı faaliyetler ile sosyalleşerek topluma entegrasyonlarının sağlanması beklenmektedir.

2011 yılından bu yana ülkemize gelen Suriyeli mülteci sayısı 2 milyon 900 bini geçmiştir. Bu sayının %80’ inden fazlası kamp dışındadır ve dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirmektedirler. Çoğu STK ise sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar yapmaktadır. Oysa ülkemizde uzun yıllar yaşaması öngörülen mültecilerin esas ihtiyaçları dil öğrenimi ve sosyal faaliyetlerle ülkemize entegrasyonlarının sağlanmasıdır.

Dil bilmemeleri büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe bilmediklerinden ne zor durumda kaldıklarında dertlerini anlatabiliyorlar ne de istihdam edilebiliyorlar. Artık çalışmalarının önünde kanuni bir engel olmayan mültecilerin aşamadıkları sorun dildir.  çocuklar ise yine dil bilmedikleri için topluma entegre olamıyorlar, Türklerle kaynaşamıyorlar. Kadınların dil öğrenerek topluma entegre olması ve daha kolay iş bulabilmesinin yanı sıra, savaş sırasında birçok travma yaşamış mülteci çocukların rehabilite edici faaliyetler ile savaş psikolojisinden uzaklaşmaları ve hayata güvenle bakmaları onların sosyal ihtiyaçlarıdır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında proje kapsamında gerçekleşecek olan Türkçe dil kursu, geziler, diş sağlığı eğitimi, geri dönüşüm atölyesi faaliyetleri bu sorunların üstesinden gelinmesini sağlayarak toplumsal entegrasyonu sağlayacaktır.

Gerçekleşmesi öngörülen proje ‘Ankara Üreten Kadınlar Derneği (ÜKADER)’ tarafından sponsorumuzun desteğiyle uygulanacak olup Suriyeli mülteci kardeşlerimizin Türkiye’ ye uyum sağlamasına yardım etmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Projenin genel amacı; Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan Suriyeli mülteci kadınların ve çocukların toplumsal hayata entegrasyonlarının sağlanmasıdır.

Projenin özel amacı ise; Ankara ili Altındağ ilçesindeki toplam 330 Suriyeli mülteci kadın ve çocuğun Türkçe dil eğitimi, şehirlerarası geziler, diş sağlığı eğitimi ve çocuklar için geri dönüşüm atölyesi gibi sosyal aktiviteler ile hayat standartlarının yükseltilerek toplumsal yapı içerisinde diğer bireyler ile eşit seviyeye getirilmesi olarak belirlenmiştir.

Projemizden beklenen sonuçları ise şu şekilde belirtebiliriz:

*Suriyeli mülteci kadın ve çocukların dil öğrenmesi ile birlikte iletişim sorunu ortadan kalkarak topluma daha kolay şekilde ve kendilerine güvenerek entegre olabilmeleri sağlanacaktır.

*Proje kapsamında gerçekleşecek İstanbul ve Konya gezileri ile mülteci kadın ve çocukların bir nebze olsun uzaklaşarak psikolojik açıdan rahatlamaları sağlanacaktır.

*Gerçekleşecek diş sağlığı eğitimi ile küçük yaştaki Suriyeli mülteci çocuklar bu konuda bilinçlendirilecektir. Ayrıca gönüllü olarak diş doktoru adaylarının çalışması ile önemli bir sosyal sorumluluk bilinci oluşturulacaktır.

*Gelişmiş ülkelerde henüz okula başlamadan çocuklara geri dönüşümün önemi anlatılmaktadır. Biz de bu projede “Geri Dönüşüm Atölyesi” ile mülteci çocuklara geri dönüşümün önemini anlatarak hem çevreye duyarlı olmalarını sağlayacağız hem de onların farkındalığını artırarak savaş psikolojisinden çıkmalarını ve kendileri hobi edinmelerini sağlayacağız.

*Geri dönüşüm atölyesinden elde edilen çıktılar ile okullarda gerçekleşen kermeslere katılarak bir “Geri Dönüşüm Kermesi” gerçekleştirilecektir. Bu kermesten elde edilen gelir Suriyeli mülteci çocuklar için harcanacaktır.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 324