Okumak Özgürlüğe Uçmaktır Projesi

Kol Kola Derneği
Okumak Özgürlüğe Uçmaktır Projesi
Pursaklar

Projemiz kapsamında gençlere kitap okuma alışkanlığı, üst düzey düşünme becerileri, kendini ifade etme becerileri kazandırmak, bilgi birikimi oluşturmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amaçlarıyla Pursaklar’da eğitim-öğretim gösteren 10 liseden gönüllü koordinatör öğretmenler yardımıyla her okuldan projede yer alacak 10’ar gönüllü öğrenci belirlenecektir. Bu öğrencilerin (100 öğrenci) her ayın başında satın alınarak dağıtımı gerçekleştirilen kitabı okuyarak ilgili ayın sonunda kitap meclisinde bir araya gelmeleri, kitabın tahlilini yapmaları ve açık oturum şeklinde kitap üzerinde tartışmaları sağlanacaktır. Ayrıca okunan kitapların proje kapsamındaki öğrenciler tarafından öğrenim gördükleri okulların kütüphanelerine kazandırılmaları ve okullarındaki diğer öğrencilerin de istifadesine sunulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ulaşım gideri/imkanı Pursaklar Belediyesi tarafından karşılanarak 3. ay bir kütüphane, kültür merkezi vs. gezisi düzenlenecek olup öğrencilerin kitaba ve bilgiye ulaşma yollarını görmeleri bu tesislerden yararlanmaları için önayak olunması amaçlanmaktadır. Projenin 6. ayında ise öğrenciler bir kitabın tiyatrosu (Bir Adam Yaratmak, Nar-ı Aşkın Yolcuları vb.) ile buluşturulacak olup kitabın kültürel hayatımıza katkısına, yerine dikkat çekmek ve öğrencilerin kültürel faaliyetlere de ilgisini çekmek amaçlanmaktadır. Ayrıca proje sonunda yapılacak olan değerlendirme toplantısında katılımcılardan alınacak dönütlerle projenin geliştirilerek katılımcı öğrencilerin kendi öğrenim gördükleri okullarında diğer öğrencilere rehberlik ederek projeyi kitap meclisi ve okuma halkaları şeklinde devam ettirmeleri amaçlanmaktadır. Toplum olarak dünya üstünde iyi, güzel bir yer edinmek istiyorsak; okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak ve eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. Kitapla yetişen nesiller; başarı dolu, iyi bir geleceğe doğru koşan ve özgürleşen insanoğlu olacaktır. Okumak, özgürlüğe uçmaktır.

Lise düzeyindeki öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, kendini ifade etme becerileri ve tartışma kültürü kazanmaları gerekmektedir. Kendini ifade etme, tartışma ve empati becerisi kazanamayan bireylerin ilerleyen yıllarda şiddete yönelmesinin önüne geçilmesi zorlaşmaktadır. Kitap okuma kampanya ve yarışmalarının dönütlerinin test yöntemiyle ölçülmesi sınav stresinden bunalan öğrencilerin önüne yeni bir sınav kapısı açılmasıyla sonuçlanmakta ve sosyalleşmelerini engellemektedir. Öğrencilerin kendilerini test sorularına dayanarak ifade etmesi, sadece bilme ve anlama seviyesinde kalmaları ile sonuçlanmaktadır. Analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerinde ürün verebilmeleri ancak sosyal bir öğrenme ortamında gerçekleşebilir.

Öğrencilerin okuma kültürü kazanarak farklı görüşleri tartışmalarına imkân bulmaları ve entelektüel hayata ilk adımlarını atmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin okuyup tartıştıkları kitapları okul kütüphanelerine hediye ederek kütüphanelerin zenginleşmesi, diğer arkadaşlarını okumaya teşvik etmeleri, rol modeli olarak okullarında da bu projeyi uygulayabilmeleri ve devam ettirmeleri beklenmektedir.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 1,313