Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER)
Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi
Altındağ|Mamak

Projenin hedef kitlesini oluşturan; mücbir sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek ülkemize gelen misafirlerin % 70’ini oluşturan dul ve yetim kadın, genç kızlarımızın hayata ve işgücüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla;

 • Projenin ilk iki aylık uygulamasında günlük 2 saat Türkçe eğitimiyle birlikte 1 saat pratik konuşma gruplarına dâhil edilmeleri.
 • Dil eğitimiyle birlikte bölümlerdeki ustabaşları nezaretinde günlük 1 saat dinlenme+ 5 saatlik atölye çalışmalarına katılarak uzun raf ömürlü kuru gıda üretiminin gerçekleştirilmesi.
 • Üretimi gerçekleştirilen gıdaların ulusal ve uluslararası pazarlarda Türkiye menşeli olarak satışının sağlanması ve bununla ilgili süreçlerin takibi.
 • Satışlar neticesinde elde edilen karlarla hedef kitlemiz için sermaye oluşturulması, oluşturulan bu sermaye neticesinde hedef kitlemiz için küçük KOBİ’lerin oluşturulması şeklindedir.
 • İçinde bulundukları olağanüstü durumlardan dolayı maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan misafirlerin ekonomik alanda da toplumun diğer alanlarında olduğu gibi entegrasyonunu sağlamak.
 • Söz konusu üretim ile mikro ve makro düzeyde, başta ekonomik olmak üzere sosyal ve psikolojik anlamda kalitenin artırılması.
 • Üretilen ürünlerin geleneksel nitelikte olması nedeniyle kültürel çeşitliliğin artırılması.
 • Sürece dâhil olan bireylerin gelecek beklentilerinde oluşacak pozitif değişmeler sonucunda uyum sorunlarının giderilmesi.
 • Toplum tarafından hoş karşılanmayan, dilencilik, fuhuş, uyuşturucu, hırsızlık, vs. gibi kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçilmesi
 • Toplum tarafından kabul görmüş alanlarda istihdam olunan misafirlerin psikolojik anlamda yaşadığı olumlu gelişimin topluma yansıması.
 • Kendi ülkelerinde sahip oldukları işgücü niteliğinden uzak bir halde ülkeleri dışında bulunan misafirlerin, sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlayan bireyler olarak ülkemize kazandırılması.
 • Ülkemizde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici ve çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, bu süreç sonucunda yüksek verim ile toplum ve ekonomiye entegre edilmesi.
 • Üretim sürecine katkı sağlayan bireyler başta olmak üzere ailelerini topluma yük olmaktan çıkararak katma değer oluşturan bireyler haline getirilmesi.


Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 513