Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Projemiz destek bulmuştur, teşekkürler.
  • Paylaş :
Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER)
Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi
Altındağ|Mamak

Projenin hedef kitlesini oluşturan; mücbir sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek ülkemize gelen misafirlerin % 70’ini oluşturan dul ve yetim kadın, genç kızlarımızın hayata ve işgücüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla; Projenin ilk iki aylık uygulamasında günlük 2 saat Türkçe eğitimiyle birlikte 1 saat pratik konuşma gruplarına dâhil edilmeleri. Dil eğitimiyle birlikte bölümlerdeki ustabaşları nezaretinde günlük 1 saat dinlenme+ 5 saatlik atölye çalışmalarına katılarak uzun raf ömürlü kuru gıda (besin değerleri yüksek olan çeşitli hurmalı tatlılar) üretiminin gerçekleştirilmesi. (Ürünlerin üretim aşamaları; yarı manuel yarı makine kullanılarak üretimi, ambalajlanması/paketlenmesi ,sevkiyat ve satışı şeklindedir.) Üretimi gerçekleştirilen gıdaların ulusal ve uluslararası pazarlarda Türkiye menşeli olarak satışının sağlanması ve bununla ilgili süreçlerin takibi. Satışlar neticesinde elde edilen karlarla hedef kitlemiz için sermaye oluşturulması, oluşturulan bu sermaye neticesinde hedef kitlemiz için küçük KOBİ’lerin oluşturulması şeklindedir.

İçinde bulundukları olağanüstü durumlardan dolayı maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan misafirlerin ekonomik alanda da toplumun diğer alanlarında olduğu gibi entegrasyonunu sağlamak.

Söz konusu üretim ile mikro ve makro düzeyde, başta ekonomik olmak üzere sosyal ve psikolojik anlamda yaşam kalitesinin artırılması.

Türk ve Avrupa toplumlarının alışık olmadığı tamamen geleneksel nitelik taşıyan hurmalı tatlıların üretilerek tüketime sunulmasının ülkemiz kültürüne bir zenginlik katması.

Sürece dâhil olan bireylerin gelecek beklentilerinde oluşacak pozitif değişmeler sonucunda uyum sorunlarının giderilmesi.

Bu kitlenin ahlak dışı (dilencilik, fuhuş, uyuşturucu, hırsızlık, vs.) alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçilmesi

Toplum tarafından kabul görmüş alanlarda istihdam olunan misafir statüsünde bulunan kişilerin psikolojik anlamda yaşadığı olumlu gelişimin topluma yansıması.

Kendi ülkelerinde sahip oldukları işgücü niteliğinden uzak bir halde ülkeleri dışında bulunan misafirlerin, sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlayan bireyler olarak ülkemize kazandırılması.

Ülkemizde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici ve çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, bu süreç sonucunda yüksek verim ile toplum ve ekonomiye entegre edilmesi.

Üretim sürecine katkı sağlayan bireyler başta olmak üzere ailelerini topluma yük olmaktan çıkararak katma değer oluşturan bireyler haline getirilmesi.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 291