Bilinçli Tercih, Mutlu Gelecek Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
  • Paylaş :
.
Bilinçli Tercih, Mutlu Gelecek Projesi
Çankaya|Keçiören|Yenimahalle

Avrupa Gençlik Topluluğu Derneği ( EYSA ) 2010 yılında Konya’ da üniversite öğrencileri tarafından ve gençler için kurulan, dernek vasıtasıyla gençlere eğitim ile projeler alanında fırsatları yaratan ve gençlik projeleri hakkında rehberlik yapan bir gençlik bilgi ve tecrübe paylaşım merkezidir. Gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, gençler arasında proje kültürünün gelişmesini sağlamak, organizasyon yeteneklerini arttırmak, dayanışmayı geliştirmek ve gençlerin kendilerine ait politikalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. EYSA’nın faaliyet alanları ise dil kursları; İngilizce, Almanca, Fransızca, İşaret Dili, kişisel gelişim kursları; Bağlama, Gitar, Keman, Avrupa Fırsatları ile Kariyer Yolculuğu Seminerleri, Proje Döngüsü Kampları, Geleneksel Uluslararası Gençlik Kampı (Atıktan Sanata),Gençlik Festivalleri ve AB Gençlik Projeleri’dir. Yapılan akademik literatür taramaları ve anketler sonucu bir öğrencinin eğitim süresi boyunca düzenli olarak rehberlik hizmetine ihtiyaç duyduğu ama yeterli imkanın sunulmaması sonucunda öğrenci kendi yeteneklerine uygun seçeneklere karşı farkındalık oluşturamamaktadır. Bu durum ise bireyin gelecekte benimseyeceği meslek etiğine ve mesleki çalışma kalitesine etki edecektir. Ülkenin geleceği olan genç bireylerin daha bilinçli kararlar vermesini sağlamak, öğrenciye değerlendirebileceği birçok alternatif sunmak, istediği lisans bölümünü tanımasını kolaylaştırmak, tercih edeceği mesleği iyi kavramasını desteklemek ve mutlu bir toplumun temellerini atmak amacıyla gönüllü üniversite öğrencileri ve bir uzmanın desteği aracılığı ile birincil hedef kitlemiz olan lise öğrencilerine düzenli olarak rehberlik hizmeti sunmak ve öğrencilerin geleceklerine yönelik karar verme sürecinin olumlu gelişmesini sağlamak amacı taşıyan düşünceden yola çıkıldı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Fidan Korkut’un yazmış olduğu makalede Ankara’nın ilçelerdeki RAM’lar aracılığı ile 141 psikolojik danışmana araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket yollanmıştır. Araştırma için okullardaki ve Rehberlik Araştırma Merkezlerindeki (RAM) psikolojik danışmanlardan veri toplanması yoluna gidilmiştir. Mesleki rehberlik ağırlıklı olarak okullarda yapıldığı için okullarda ve eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmayı yürütmeleri nedeniyle RAM’larda çalışılmıştır. Anket soru içeriği ise mesleki rehberlik hizmeti olarak neler yaptıkları, kimlere mesleki rehberlik hizmetleri verilebileceği, mesleki rehberlik yaparken en fazla hangi kaynaklardan destek aldıkları, ne tür testler ve test dışı teknikler kullandıkları, mesleki rehberlik için ne tür bilgilere gereksinimleri olduğudur. İlk soru okul psikolojik danışmanlarının mesleki rehberlik adına neler yaptıklarıyla ilgilidir. Psikolojik danışmanların büyük oranı farklı yollarla meslekleri tanıtmak (%73),üst eğitim kurumları hakkından bilgi vermek (%64),bireyi tanımak için test ( %60) ve test dışı teknikler uygulamak (%22),meslek sahiplerini okulda misafir etmek (%21) gibi etkinlikleri daha fazla yapmaktadırlar. Bu yanıtlara bakıldığında öğrencilere üst eğitim kuramları ve meslekler hakkında bilgi vermek ve onlara kendilerini tanıma amaçlı test ve test dışı teknikleri kullanmak en yaygın etkinlikler olarak görülmektedir. Bu etkinlikler ise mesleki rehberlik için yapılanların geleneksel roller (Gibson ve Mitchell,1995) olduğunu göstermektedir. Artık yapılan mesleki rehberlik çalışmalarında mesleki farkındalık oluşturma, mesleki keşfe yardımcı olma, kariyer planlama ve karar verme konusunda yardımcı olmak gibi bilgi vermenin yanı sıra hem psikolojik hem de uygulama boyutunda gerçekleştirmesi gereken işlevleri de bulunmaktadır. Bu işlevleri ön plana çıkarabilmek için 3 ay boyunca sürecek olan bu proje rehberlik hizmetinin değişim geçirmesi yönünde bir adım niteliği taşıyabilir. 3 ay boyunca yapılacak olan projede yapılacak olan faaliyetler ise; Ankara da okuyan üniversite öğrencileri www.projepanosu.com ve www.abilan.com adreslerinden hem kendi gelişimlerine yardımcı olabilecek etkinlik ve sunumlara katılmak hem de lise öğrencilerine mesleki rehberlik hizmeti vermek amacıyla gönüllü olarak projede görev almak için başvuru yapacaklar. Gönderilen başvuru formlarına göre motivasyonu yüksek ve projenin amaçlarına ulaşılmasında yetkinliklere sahip gönüllü 10 üniversite öğrencisi, proje uzmanları tarafından belirlenecek. Gönüllü üniversite öğrencilerinin lise öğrencileri ile daha verimli bir iletişim kurabilmesi ve okudukları lisans bölümlerinin tanıtımını daha bilinçli bir şekilde yapabilmeleri için üniversite öğrencilerine proje detayları, sunum teknikleri, diksiyon ve kişisel gelişim konuları hakkında 3 günlük eğitim verilecek. Gönüllü öğrencilerle iletişimi sağlamlaştırmak ve grup bilincini yaymak için oyunlar oynanacak bu oyunlar; isim-hareket, zip zap, karışık salata, uzay gemisi Gönüllü üniversite öğrencileri eğitimleri aldıktan sonra okumak istediği lisans bölümünü tanımak, alacağı eğitimden haberdar olmak ve okuduğu bölümü mesleki olarak anlamlandırmak isteyen lise öğrencilerine 1 haftalık sunum takvimiyle Gazi Üniversite toplantı salonlarında sunum yaparak bölümün imkânları, koşulları, bölümle ilgili yaşamın içinde karşılaştıkları deneyimleri ve iş imkânlarını anlatacaklar. Lise öğrencilerine yapılan sunum sonlarında ise okumak istedikleri lisans bölümleri hakkında bilgi içeren ve bölümün mesleki alandaki konumları hakkında bilgi veren kitapçıklar dağıtılacak. 3 ay boyunca proje kapsamında kurulan facebook, instagram, twitter hesaplarından projenin duyurusu gerçekleştirilecek. Proje ile gerçekleştirilen etkinliklerin görselleri, videoları proje için kurulan sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Gönüllü üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerine gerçekleştireceği sunumlara katılamayan öğrenciler için sunumlarda periscope yayınları gerçekleştirilecek. Ankara ilindeki merkezi ve nüfusu en fazla olan 3 ilçelerde Çankaya’ da 34, Keçiören’ de 16, Yenimahalle’ de 15 ortaöğretim bulunmaktadır. Toplamda 65 ortaöğretim kurumlarında bulunan lise öğrencilerini bu projeden haberdar olabilmesi için okul içinde afişler kullanılacak. Ankara merkezde ve belirlenen 3 ilçede kullanılan proje tanıtım kitapçığı ve CLP proje daha geniş kitlelere duyurulmaya çalışılacak.

Akademik literatür taramasında rehberlik hizmeti ile ilgili karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri mesleki rehberlik ve eğitsel rehberlik hizmeti yardımı almanın sorunlarının çözümüne yardımcı olacağına ilişkin inancın toplum içerisinde gelişmemiş olmasıdır. 3 ay boyunca düzenli olarak yapılan rehberlik hizmeti ile öğrencilerin okumak istedikleri bölümü daha yakından tanımasına yardımcı olarak mesleki seçimlerinde karar verme sürecini kolaylaştırıp destek vererek bu inancı zayıflatmayı hedefliyoruz.

Bu proje ile hem gönüllü olarak seçilen üniversite öğrencilerine kendilerini ifade etme olanağı sunuyor, proje kapsamında verilen sunum teknikleri, diksiyon ve kişisel gelişim eğitimleri ile kendilerini geliştirebilme imkanı sunuyoruz hem de geleceğin üniversite öğrencisi ve ülkenin genç çalışan nüfusunun daha nitelikli olmasına adına bilinçli kararlar verebilmeleri için sunumlara katılmalarını sağlamak istiyoruz.

Bir öğrencinin eğitim süresi boyunca düzenli olarak rehberlik hizmeti alabilmesi hem bireyin hem de ülkenin geleceğini önemli bir boyutta etkilemektedir. Dolayısıyla verilecek rehberlik hizmetine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin eğitim sistemi içerisinde ve toplumun rehberlik hizmetine karşı gelişmiş olan olumsuz algı düzenli olarak alınması gereken bu hizmetten öğrencileri mahrum bırakmaktadır. Bu proje ile toplum tarafından geliştirilen olumsuz algının pekişmesinin önüne geçilerek bu olumsuz algının olumlu bir algıya dönüşebilmesi için bir adım atılabilir. Ayrıca sunumları lisans öğrencilerinin yapıyor olması lise öğrencilerinin daha samimi ve rahat iletişimin kurulabildiği bir ortam yakalamasına neden olacaktır. Öğrenciler birçok kez uzmanlardan ne yapmaları gerektiğini dinledi bu proje ile rehberlikte birebir lisans bölümünün içinde olan üniversite öğrencisinin anlatımı ile bir fark yakalanacaktır.

Akademik literatür taramasında rehberlik hizmeti ile ilgili karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri mesleki rehberlik ve eğitsel rehberlik hizmeti yardımı almanın sorunlarının çözümüne yardımcı olacağına ilişkin inancın toplum içerisinde gelişmemiş olmasıdır. 3 ay boyunca düzenli olarak yapılan rehberlik hizmeti ile öğrencilerin okumak istedikleri bölümü daha yakından tanımasına yardımcı olarak mesleki seçimlerinde karar verme sürecini kolaylaştırıp destek vererek bu inancı zayıflatmayı hedefliyoruz.

Bu proje ile hem gönüllü olarak seçilen üniversite öğrencilerine kendilerini ifade etme olanağı sunuyor, proje kapsamında verilen sunum teknikleri, diksiyon ve kişisel gelişim eğitimleri ile kendilerini geliştirebilme imkanı sunuyoruz hem de geleceğin üniversite öğrencisi ve ülkenin genç çalışan nüfusunun daha nitelikli olmasına adına bilinçli kararlar verebilmeleri için sunumlara katılmalarını sağlamak istiyoruz.

Bir öğrencinin eğitim süresi boyunca düzenli olarak rehberlik hizmeti alabilmesi hem bireyin hem de ülkenin geleceğini önemli bir boyutta etkilemektedir. Dolayısıyla verilecek rehberlik hizmetine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin eğitim sistemi içerisinde ve toplumun rehberlik hizmetine karşı gelişmiş olan olumsuz algı düzenli olarak alınması gereken bu hizmetten öğrencileri mahrum bırakmaktadır. Bu proje ile toplum tarafından geliştirilen olumsuz algının pekişmesinin önüne geçilerek bu olumsuz algının olumlu bir algıya dönüşebilmesi için bir adım atılabilir. Ayrıca sunumları lisans öğrencilerinin yapıyor olması lise öğrencilerinin daha samimi ve rahat iletişimin kurulabildiği bir ortam yakalamasına neden olacaktır. Öğrenciler birçok kez uzmanlardan ne yapmaları gerektiğini dinledi bu proje ile rehberlikte birebir lisans bölümünün içinde olan üniversite öğrencisinin anlatımı ile bir fark yakalanacaktır.

Uygulanması düşünülen bu proje Avrupa Gençlik Topluluğu Derneği (EYSA) tarafından sponsorun desteği ile gerçekleşecek olup rehberlik hizmetine karşı toplumda var olan olumsuz algılanın zayıflatılması ve öğrencilerin 3 ay boyunca düzenli olarak rehberlik hizmeti alabilmesini amaçlamaktadır.

Projenin genel amacı:  Ankara ili Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerindeki lise öğrencilerinin düzenli olarak rehberlik hizmeti almasını sağlayarak tercih etmek istedikleri lisans bölümünü daha yakından tanımalarına imkan verip mesleki seçimlerinde doğru adımlar atmasını sağlayarak gelecekteki çalışma kalitesine etki ederek daha nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamak.

Projenin özel amacı: Ankara ili Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde toplam 600 lise öğrencine ulaşarak lisans bölümüne tesadüfen değil de bilinçli bir şekilde bölümü tanıyarak gelmiş, ülkemizde işini seven, mutlu bireylerin artmasını amaçlamaktayız.

Projeden beklenen sonuçlar ise:

  • Rehberlik hizmetine karşı var olan olumsuz algının pekiştirilmesinin önüne geçilerek bu algının zayıflatılması.
  • Gönüllü üniversite öğrencilerine sunum teknikleri, diksiyon ve kişisel gelişimle ilgili eğitimler vererek üniversite öğrencilerinin de kendilerini geliştirme yönünde adımlar atmasını sağlamak.
  • Lise öğrencilerini mesleki kararları ve kariyer planlamalarında destekleyip karar verme süreçlerini olumlu bir yönde etkilemek.


Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 232