Bilgimle Görebiliyorum Projesi

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 0.00
Projemiz destek bulmuştur, teşekkürler.
Düşlerimi Gerçekleştiriyorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Bilgimle Görebiliyorum Projesi
Mamak

Projenin ilk ayağında görme engelli öğrencilerin proje süresince faydalanabilmeleri amacıyla müfredat dâhilinde olan kitapların stüdyo ortamında seslendirilerek dokümanların ve sesli kütüphanelerin oluşturulması. Bu dokümanların öğrencilere dağıtılması. İkinci aşamada, proje kapsamında yine bu öğrenciler için derneğimizde her gün 20 kişilik sınıflarda, 3 saat teorik + 3 saat pratik olmak üzere toplam 6 saat örgün eğitim verilmesi. 20 kişilik sınıfların yarısının Türk kökenli öğrencilerden, diğer yarısının ise Arap kökenli öğrencilerden oluşması sağlanarak kültürlerarası toplumsal uyumun oluşmasıyla birlikte, karşılıklı dil eğitimi pratiği için fırsat sağlanmış olacaktır. Projenin son ayağında ise bu eğitimlerden fayda sağlamış olan öğrencilerin müfredat dahilinde olan kitapların “ Braille alfabesi “ kullanılarak basılması konusunda dernek nezdinde atölye çalışmaları gerçekleştirmek. Bu faaliyetler neticesinde nihai hedefimiz olan görme engelli gençlerimizin manevi değerlerine ve beşeri sermayelerine önemli ölçüde katkı sunabilmeyi gerçekleştirebilmektir. Seslendirilecek olan kitaplar; Arapça dil edebiyatı, Arap Ülkelerinin sosyal ve ekonomik yapısı, İlahiyat alanında hadis ve siyer, Hikâye ve Şiir, Arapça – Türkçe çeviri, Türkçe Dil Bilgisi.

Toplumda gelişmişlik düzeyinin en büyük göstergelerinden biri olan engellilerin toplumdaki konumunun sürdürülebilirlik çerçevesinde iyileştirilmesi.

Ortadoğu ülkeleri ile sosyal ve ekonomik alanlarda kurulabilecek ilişkilerde, bu hizmetlerden faydalanan görme engelliler aracılığı ile Arapça iletişim imkânının sağlanması.

Seslendirme hizmetinin verilmesi ile başlayan bu süreçte eğitim alan kişilerin toplumun birçok alanında oluşturacağı katma değer ile ulusal ve küresel anlamda kaliteyi artırmak.

Ülkelerinde almış oldukları dil eğitimlerine rağmen, ülkemizde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici ve çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, eğitimleri doğrultusunda yüksek verim ile toplum ve ekonomiye entegre edilmesi sonucunda nitelikli işgücü profilinin artırılması.

Seslendirmeye konu olan söz konusu kitapların içerdiği konular hakkında kullanıcıların yüksek oranda verimlilik sağlaması.

Engellilerin topluma kazandırılma sürecine katkıda bulunmak.

Bilgiye ulaşan kişilerin donanımlarını geliştirmesi sonucunda, beşeri sermayede meydana gelecek katma değer artışı.

Ülkenin gelişme sürecinde önemli bir yeri olan ekonomik hayatta engelli istihdamında verimlilik ve süreklilik sağlanması.

Temel anlamda engelliler ile özdeşleşmiş iş kollarının aksine nitelikli eğitim gerektiren iş kollarında yurtiçi ve yurtdışı alanlarda çalışmalar yapılması.

Toplum tarafından kabul görmüş alanlarda istihdam olunan engellilerin psikolojik anlamda yaşadığı olumlu gelişimin topluma yansıması.

Kendi ülkelerinde almış oldukları Arapça dil eğitimini ülkeleri dışında görme engelliler için seslendirerek, sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlayan kişilerin ülkemize kazandırılması.

Sadece seslendirme hizmeti ile sınırlı kalmadan bu kişilerin ekonomik ve sosyal alanlarda istihdam edilmesi.

Almış oldukları dil eğitimlerine rağmen, ülkemizde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici ve çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, eğitimleri doğrultusunda yüksek verim ile toplum ve ekonomiye entegre edilmesi.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 760