Mülteci Danışmanlığı Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
  • Paylaş :
RIDVAN DERNEĞİ
Mülteci Danışmanlığı Projesi
Altındağ|Pursaklar

Ankara’da yaşayan mültecilerin çoğunlukla yaşadığı Altındağ bölgesinde derneğimizin irtibatta olduğu ve iletişim bilgilerinin bulunduğu 3500 kişi bulunmaktadır. Alanda yapmış olduğumuz araştırmalarda mültecilerin yaşamış oldukları sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacak eğitim-sağlık sosyal kültürel ve spor alanlarında onlara danışmanlık hizmeti verecek bir merkezin kurulması gerekli görülmektedir.

Danışma Rehberlik ve yönlendirme merkezi kurularak mültecilerin yaşamış olduğu sıkıntıları gidermede devletimizin yaptıklarına bir nebze de olsa katkı sağlamak amaçlanmıştır. Projede rehberlik danışma ve yönlendirme yapacağımız alanlar şu  alt başlıklarda toplanabilir;

Sağlık

Kültür – Eğitim

Spor

Üretim ve istihdam.

Herhangi bir yabancı yere gittiğimizde yaşadığımız sorunların başında gidecek yerleri bilmiyorsak oraya ulaşım, hedefe vardığımızda ise ulaştığımız yerdeki şahıslarla iletişim gibi sorunlar baş göstermektedir. Savaştan kaçarak veya daha başka sebeplerle ülkemize iltica eden kişiler için de bu durum en başta gelen sorunlardan bir tanesidir. Projemizdeki başlıkların gerekçe ve ihtiyaç tanımlamalarını madde madde ele almak gerekirse;

 

SAĞLIK: Sağlık bakanlığı bütün hastanelerini mültecilerin tedavisi için açmış durumda olup sağlık hizmeti vermektedir. Fakat alandan edinmiş olduğumuz bilgilere göre iletişim konusunda hastalar ve doktor arasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar hastanelerdeki tercümanlar vasıtasıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da sağlıklı bir tedavi konusunda mültecilerin sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Derneğimizle irtibat halinde olan 6 farklı branşta doktor bulunmaktadır ve derneğimizin tespit ettiği 300 civarında hasta bulunmaktadır. Bu hastaların çoğu devamlı hasta statüsündedir. Şu anda hasta bezi ihtiyacı da en üst noktadır. Bu hastaların her defasında hastaneye gelmeleri mümkün olmamaktadır. Ayrıca yiyecek ekmek parası için sıkıntı çeken hastaların küçük rahatsızlıklarının tedavisi için hastaneye gitmedikleri, yol masrafından kaçtıkları da dile getirilmiştir. Bu bağlamda hastalara kendi bölgelerinde, hastaların dilinden anlayan doktorların hastalıkları teşhis etmesi ve akabinde rehberlik ve yönlendirme yapması daha faydalı olacaktır. Derneğimizin merkezin de bu faaliyeti şu şekilde yapmayı planlamaktayız.

Altı farklı branştan Suriyeli doktorlarımız hastaların dertlerini dinleyerek şikayetlerinin ne olduğuyla ilgili dernekte bulunan tercümana gerekli bilgileri söyleyecek ve hastanın eline hastalığı ile ilgili bilgilerin olduğu form verilecek. Böylece hastanelerdeki tercüman bekleme sıkıntısı ortadan kalkacak. Ayrıca savaştan kaçıp gelen bu kardeşlerimiz için sadece doktora derdini anlatmak bile yeterli olacaktır kanaatindeyiz. Ayrıca 300 civarındaki yatağa veya sandalyeye mahkum hasta için ayrıca evde sağlık hizmeti de verilebilir. Suriyeli doktorlar tarafından sağlıkla ilgili seminerler verilmesi de değerlendirilmektedir.

 

EĞİTİM ve KÜLTÜR: Bu  alana dair rehberlik görevimiz derneğimizin irtibatta olduğu ailelerde bulunan 8-18 yaş aralığındaki gençlerden 20 ‘şer kişilik 2 gruba kültürümüzü tanımalarına katkı sağlayacak bir program uygulamak olacaktır. Kültürümüze mal olmuş olan eserlerin Türkçe olarak basılmış olanları okutulacak ve bu kitaplar üzerine tartışılan bir kitap meclisi oluşturulacaktır. Kitap değerlendirmenin yanı sıra kültürel istişareler de yapılacaktır. Okullarda öğrenim gören Suriyeli öğenciler Türkçe ibareleri okuyabilmekte fakat anlayamamaktadır. Bizim Kuran okuyup anlayamamamız gibi. Yapılacak olan bu program sayesin anlama ve kendini anlatma becerisi kazanması düşünülen gençlerin aynı zamanda da kültürel eserlerimize de aşina olmaları sağlanacaktır. Bu programı 6 ay için planlamış olup iki ayda bir periyotlar halinde Ankara’nın dini kültürel ve tarihi mekanları gençlere tanıtılacaktır.

 

SPOR :Olimpiyatlarda başarı gösteren sporculara baktığımızda gözümüze çarpan hususlardan biri memleketinde ayrılıp yeni bir yurda göçle gelenlerin daha başarılı olduğudur. Bunun temelinde yatan sebepler ise başarıya olan açlık ve kendini ispat edebilme dürtüleridir. Halterde ülkemizin göğsünü kabartan Süleyman NAİMOĞLU bir göçmendi. Göçmen olup spor eğitmenliği yapanlarla bu faaliyetimizi konuştuğumuzda gözlerinin ışıldadığına şahit olduk. Gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmenin en temelinde bu gençlerin suça itilmesinin önüne geçmek ve enerjilerini sporda harcamalarını sağlamaktır.

 

ÜRETİM VE İSTİHDAM: meslek kazandırmaya yönelik faaliyet olarak giyim kursu, yiyecek içecek kursu, hediyelik eşya kursları verilip üretimin içerisine katılmaları planlanmaktadır. Bu program için meslek kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda planlama yapmak gerektiği için verilecek kursun niteliği sonradan belirlenmelidir.

Bu başlık adı altında danışma ve yönlendirme adına  Ankara Valiliğine ait mülteci çağrı merkezi kurulması düşünülmektedir. Ankara’ya yeni gelen  mültecilerin Ankara için soracağı bütün sorulara cevap verebilecek bir çağrı merkezi faydalı olacaktır.

Suriyeli ressamların şehirleşmeye katkı sağlamak için halka açık yerlere resim çizmeleri ve bu resimlerin Türk ve Suriyeli gençler tarafından ortaklaşa boyatılması da bir üretim faaliyeti olarak sayılmalıdır. Ürün ve değer üreten bir toplum olmak için değer ortaya koyacak kişileri keşfetmek ve onlara sanatını yapma fırsatı vermek ülkemiz adına da bir kazanç olacaktır.

Projemizle birlikte mültecilerin yaşamış oldukları sorunların bir nebze de olsa hafifletilmesi amaçlanmıştır. Projemizin sağlık alanındaki faaliyetleri ile hem hızlı bir şekilde hastaların dertlerini anlaşılacak ve hastanelerdeki tercüman başına düşen kişi sayısı azalmış olacak hem de burada ki tavsiyeler sonucunda hastanelerdeki hasta yükü de azaltılmış olacaktır.

Eğitim alanında proje kapsamında yapılacak faaliyetlerle mülteci gençlere kitap üzerine tartışma ve konuşma imkanı verilerek hem Türkçe eğitimlerine destek vermek hem de kültürümüze ait basılı eserlerin okunmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu faaliyetler neticesinde okul sonrasında da gençlerin ilgi ve alakalarını kültürel faaliyetlere aktarmak ve bu aktivitelere katkı sağlayan öğrencilere Ankara’nın dini kültürel ve tarihi mekanlarını tanıtmak hedeflenmektedir.

Sportif faaliyetlere yönelik icraat yapabilmemiz için bir spor merkezinin olması gerekmektedir. Şayet bu konuda yer bulunursa iş bulamayan ve okul çağına çıkmış olan mülteci Gençlerin suça itilmemeleri için spor alanına yönlendirilmesi hem mültecilere hem de ilimiz ve ülkemize katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje devam ettiği müddetçe ülkemizi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi de mümkün olacaktır. Ayrıca gençlerin kendilerini ifade edebileceği bir alanın oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Üretim ve istihdam meslek edindirme kursları sayesinde ülkemizde işçi bulmakta zorlandığımız alanlara istihdam imkanı sağlamakla beraber kendi üretimlerini yapmaları amaçlanmıştır. Derneğimiz burada kurs verme görevini üstlenip istihdam konusunda garanti vermemektedir. Fakat çağrı merkezi oluşturulursa burada hizmet veren kişiler istihdam edilmiş olacaktır.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 219