İşsiz Değilim, Nitelikli Elemanım, Kazanırken Kazandırıyorum Projesi

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği ( TÜGÖDER )
İşsiz Değilim, Nitelikli Elemanım, Kazanırken Kazandırıyorum Projesi
Altındağ|Kazan|Mamak

Harita, Tapu ve kadastro alanlarında iş güvenliği kurallarına uyarak çalışacak profesyonel nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu iş sahasının gerektirdiği ekipmanları profesyonel anlamda kullanabilecek ehliyetli nitelikli elemanları kamu oyuna kazandırmaktır. Burada ki amacımız işsiz olan gençlerimize iş imkanı sağlamak aynı zamanda da kurumlara ihtiyaç duyulan insanları yetiştirmektir. Türkiye’de bulunan misafirlerden eğitimi yarıda kalmış gençlere de hitap etmektedir. Topluma adaptasyonu sağlamak açısından savaş mağdurları için önemli bir rehabilitasyon fırsatıdır. Projenin Amaçları ve Beklenen Sonuçları: nitelikli kalifiyeli eleman yetiştirmek ve iş piyasasına kazandırmaktır

Harita, Tapu ve kadastro alanlarında arazi ölçümü yapacak ara elemanlara günümüzde büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaokul ve lise mezunu olup iş bulamayan gençlere istihdam kapısı açmak için hazırlanan bir projedir. Misafirlerin içinde bulundukları olağanüstü durumlardan dolayı maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Meslek edinme ve istihdam alanında da toplumun diğer alanlarında olduğu gibi entegrasyonu sağlamak. Söz konusu meslek edindirme eğitimi ile mikro ve makro düzeyde, başta ekonomik olmak üzere sosyal ve psikolojik anlamda yaşam kalitesinin artırılması. Sürece dâhil olan bireylerin gelecek beklentilerinde oluşacak pozitif değişmeler sonucunda uyum sorunlarının giderilmesi.

Projenin Amaçları ve Beklenen Sonuçları: nitelikli kalifiyeli eleman yetiştirmek ve iş piyasasına kazandırmaktır. Toplum tarafından kabul görmüş alanlarda istihdam olunan misafir statüsünde bulunan kişilerin psikolojik anlamda yaşadığı olumlu gelişimin topluma yansıması. Kendi ülkelerinde sahip oldukları işgücü niteliğinden uzak bir halde ülkeleri dışında bulunan misafirlerin, sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlayan bireyler olarak ülkemize kazandırılması. Ülkemizde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici ve çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, bu süreç sonucunda yüksek verim ile toplum ve ekonomiye entegre edilmesi.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 647