ENGELSİZ YAŞAM PUSULASI

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Ankara Orienteerıng Spor Kulübü Derneği
ENGELSİZ YAŞAM PUSULASI
Altındağ|Çankaya|Etimesgut|Gölbaşı|Keçiören|Mamak|Pursaklar|Sincan|Yenimahalle
Engelliler / Hastalar ve Aileleri (15 kişi) | Çocuklar / Gençler (15 kişi)

İşitme engelliler için kurulan derneklerin çoğu gençlerin istek ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlememektedir. Bu dernekler genellikle orta yaş ve üzerindeki işitme engelli bireylere hitap etmektedir. Spor kulüplerindeki spor faaliyetleri ise işitme engelli gençlerin toplumsal katılımını sağlamakta yeterli değillerdir.

”Engelsiz Yaşam Pusulası” projemiz ile Ankara genelinde daha çok işitme engelli öğrenciye ulaşma çabası içinde olarak Oryantiring sporuyla tanıştırmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin daha az gelişmiş kesimlerinde farkındalık yaratmak gereklidir. Bu projeyi Ankara'nın yoğun göç alan bölgelerinde uygulamak istememizin nedeni de budur. Dezavantajlı kesimlerin (işitme engelli bireylerin) sosyal hayata entegrasyonuna yönelik olarak 14-18 yaş arası çocuk ve gençlerimizin üretkenliğini ve sosyal imkanlarını artırıcı tedbirlerin geliştirilmesinde rolümüzün olmasını istiyoruz.

Hedefimiz sportif sosyal ve kültürel faaliyetlerle işitme engelli çocuk ve gençlerin seslerini duyurup toplumsal farkındalık yaratmak olacaktır.

Faaliyetlerimizde “Pusula Arkadaşlığı” modelimizi ilk defa uygulayarak işitme engelli ve engelsiz sporcuların birlikte hareket etmelerini sağlayacağız, aktivitelerimiz ile dezavantajlıklarını ortadan kaldırarak sosyal yaşama katılımlarını gerçekleştirmiş olacağız.

Proje konusu olan sosyal uyum günümüzde yaşam kalitesini etkileyen önemli toplumsal sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hele ki bu toplumsal sorunu ele alırken hedef kitle 14-18 yaş arası çocuk ve gençleri seçerek proje kapsamında özel sosyal politika gerektiren hedef kitleye de ulaşılmak istenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile programın genel amacı olan dezavantajlı bireylere daha kaliteli yaşam imkânı sunulması ve bölgede yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanmış olacaktır.

İşitme engelliler toplumda en az dikkat çeken engelli gruplarından biri olduğu için sosyal hayata çok fazla katılamamaktadırlar. Sonuç olarak etkinliklere katılamamaktan kaynaklanan çekingenlik ve yalnız kalma eğilimi gösterip daha çok bireysel etkinliklere yönelmektedirler ve uyum sorunu yaşamaktadırlar. Ayrıca yaşadıkları bu duygular ruhsal sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İşitme engellileri acilen toplumla bütünleştirmek gerekmektedir. İşitme engellilerin aileleri de genellikle çocuklarını sosyal hayattan uzakta tutmakta ve durumlarını saklamaktadırlar. Bundan dolayı da toplumda hatta ailelerde bu konu hakkındaki farkındalık düşüktür.

Proje kapsamında belirlenen hedef kitle ve bölgede farklı paydaşlarla birlikte işitme engelli çocuk ve gençlerin spor ve sosyal faaliyetler ile sosyal uyumlarının sağlanması konusunda önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Özel sosyal politika gerektiren işitme engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılmasında katkıda bulunmak.

- İşitme engelli çocuk ve gençlerin spor hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

-Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak işitme engelli bireylerde spor yapma kültürünün yerleşmesini sağlamak.

 -İşitme engelli bireyleri sosyal ve sportif etkinlikler aracılığıyla sosyal entegrasyonunu sağlamak.

 -İşitme engelli çocukları erken yaşta spor eğitimine alarak; sağlıklı, mutlu, üretken bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

-işitme engelli çocuk ve gençleri diğer kulüp sporcuları ile aktiviteler yaptırarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmede katkıda bulunmak.

 -Oryantiring sporu ile işitme engelli bireyleri sportif ve sosyal faaliyetlere ilgisini artırmak.

 -Özellikle sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla engelli ve engelsiz gençler arasında dayanışmayı geliştirme ve hoşgörüyü teşvik etmek.

 -Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile birlikte ortak çalışmalarda bulunmak.

Bu proje sonunda hedeflemiş olduğumuz “dezavantajlı gençlerin sosyal uyumu” proje ile gerçekleştirmiş olacağız. Proje deneyimimiz artacak ve gençlikle ilgili daha fazla proje yapabilecek kapasiteye ulaşacağız. Resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantılarımız güçlenecek gençlerimize daha kaliteli hizmet sunma olanağımız artacaktır. Ekibimiz proje sonrasında dezavantajlı kesimleri bir çatı altında toplayarak faaliyetlerimizi devam ettirebilecek seviyede ki eğitimi almış ve tecrübeyi kazanmış olacaktır. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için ve sosyal uyumlarını sağlamak için sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Donanım malzemesi kapasitemiz artacak ve çalışmalarımızın daha etkin sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 596