Çocuklarımızın Geleceği

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Şafaktepe İlkokul Mamak, Ankara; Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çocuklarımızın Geleceği
Mamak
Göçle Gelenler (150 kişi)

ÇOCUKLARIMIZIN KUMBARASI Mülteci ve göç olgusu gittikleri ülkelerde siyasal, sosyal, ekonomik ve de eğitim alanlarında büyük sorunların yaşanmasına yol açmaktadır. Türkiye de Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaşlardan doğrudan etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar belki de sorunların en büyüğünü oluşturmaktadır. Göç dalgaları ile Türkiye’ye gelen mülteci çocuklarının da yaşıtları ile birlikte eğitim alma hakları vardır. Çünkü, eğitim hakkı en temel insan haklarının başında gelmektedir. Mülteci öğrencilerin eğitim hakkına erişiminde Türkçe bilmemeleri, farklı bir kültürden gelmeleri gibi başat nedenlerden dolayı hem kendileri hem de bulundukları sınıflardaki Türk öğrenciler, sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri ve öğrenci velileri çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların belirlenip, çözülmesinde okulun iç ve dış paydaşlarına çeşitli maddi ve manevi yükümlülükler düşmektedir. Bu yükümlülüklerin belirlenip yerine getirilmesinde en büyük sorumluluk okul yöneticileri ve özellikle de öğretmenlere düşmektedir. Mülteci öğrencilerin eğitiminde, sosyalleşmesinde diğer arkadaşları ile kaynaşmasında en büyük emek ve sorumluluk öğretmene aittir. Çünkü sınıfın içinde olumlu bir iklim ve kültürün oluşturulmasında mülteci öğrenciler ile Türk öğrencilerin aynı eğitim seviyesine getirilmesinde, öğretmenin rolünün önemi yadsınamaz bir gerçektir. Mülteci öğrencilerin eğitimindeki sorunları belirleyip çözmek, “kayıp bir kuşak” oluşmasını engellemek ülkemizin ekonomisi ve geleceği için de çok önemlidir. Mülteci öğrencilerin, sosyo-kültürel açıdan topluma uyumlarını sağlamak, şüphesiz öğretmenin tek başına gerçekleştirebileceği bir olgu olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Bu maddi anlamda da olanaksızdır. Çünkü; özelikle de ilkokulda sınıf öğretmeni, kendi çocuklarının yemesinden, içmesinden, kıyafetinden nasıl sorumluysa mülteci öğrencinin de her şeyinden de kendisini sorumlu hissetmektedir. Çocuk okula geldiğinde, okul forması ve ayakkabısıyla başlayan, kırtasiye, beslenme, geziler, etkinlikler ve törenler gibi bir ihtiyaçlar hiyerarşisi ortaya çıkıyor. Bunları da ya öğretmen ya da velileriyle aralarında para toplayarak alıyorlar. Kısacası ihtiyaçlar bitmiyor. Öğretmen vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışıp kalıyor. Sonuçta karşısındaki bir çocuk. Mülteci öğrencilerin topluma sosyal uyumunda önemli bir yere sahip olan bu ihtiyaçların giderilmesi adına okullarda birer kumbara oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca büyük giyim firmaları ile görüşülerek 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi törenlerde bu firmalardan kıyafet desteği sağlanabilir. Bu ve benzeri ihtiyaçların karşılanması noktasında her okulda oluşturulacak olan, ”Çocuklarımızın Kumbarası” Mülteci öğrencilerin eğitiminde ve sosyal uyumunda önemli bir yol açacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle bu projenin gerçekleştirilmesi mülteci öğrencilerin sosyal uyumunda ortaya çıkan ve ilerde çıkabilecek sorunların aşılmasında bir pusula olacaktır.

Mamak ilçesinde, okulumuzun bulunduğu bölgede çok yoğun bir mülteci nüfusu mevcuttur. Çalıştığım okul olan Şafaktepe ilkokulunda okulun öğrenci sayısı 350 ile 400 arasında bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 100 den fazlası mülteci öğrencidir, her geçen günde bu sayı artmaktadır. Çoğu sınıflarda mülteci öğrenci sayısı 10 geçmektedir. Bu öğrencilerin okulla ilgili ihtiyaçları öğretmenler ve veliler tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Mülteci öğrenci sayısının çok fazla olması, diğer Türk öğrenci velilerimizin de sosyo ekonomik durumlarının iyi olmaması nedeniyle yapılan katkılar yetersiz kalmaktadır. Bu durumda mülteci öğrencilerin topluma ve okula sosyal uyumlarına olumsuz etki yapmaktadır. Bu duruma olumlu bir katkı yapmak için farklı finansal kaynaklar bulmak amacıyla bu proje yapılmıştır.

HEDEFLER • Mülteci öğrencilerin topluma sosyal uyumuna katkıda bulunmak, • Mülteci öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir katkı yapabilmek • Öğrencilerin yardımseverlik, sevgi ve kardeşlik duygularını artırmak. • Mülteci öğrencileri, bir an önce yaşıtlarıyla birlikte almaları için gereken eğitime dahil etmek. BEKLENEN SONUÇLAR. • Mülteci öğrencileri karşı gelişen önyargıları yıkmak, • Mülteci öğrencilerin yaşam koşullarını öğrenip empati yeteneğini geliştirmek, • Farkındalık yaratmak, • Öğretmen-öğrenci- veli işbirliğini pekiştirmek, • Hoşgörü anlayışını geliştirmek, • Mülteci öğrencilerin topluma sağlıklı uyumlarını(adaptasyonlarını)sağlamak. • Gelecek yıllar içerisinde oluşabilecek sorunların önüne geçebilmekYorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 705