Sosyal Sorumlulukta Biz de Varız

Bağış Yap Gönüllü Ol Sponsor Ol Yorum Yaz Lütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Toplanan Destek Miktarı: 0.00
Hedeflenen Destek Miktarı: 25000.00
Şafaktepe İlkokul Mamak Ankara, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak, Ankara
Sosyal Sorumlulukta Biz de Varız
Mamak
Engelliler / Hastalar ve Aileleri (100 kişi) | Çocuklar / Gençler (1500 kişi) | Göçle Gelenler (500 kişi) | Yoksullar (50 kişi) | Çevre (300 kişi)

Proje çalışmaları her ay belirlenen temalar hakkında okullara verilecek eğitim ve öğrencilere düzenlenecek atölye çalışmalarında beyin fırtınası tekniği ile sürdürülecek. Beyin fırtınası tekniğini kullanmak istememizin nedeni farklı iyilik temalarının da çocuklar tarafından ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Projemizin Sloganı “Her Gün Bir İyilik Yap “. Bu doğrultuda proje boyunca çocuklardan birer iyilik defterleri kullanmalarını isteyeceğiz. Ayrıca, proje boyunca yapılacak çalışmaları öğrencilerin fotoğraflaması istenecek, çekilen bu fotoğraflar proje sergisinde sergilenecek. Bunun yanı sıra proje sonunda projeye katılan öğrencilerden iyilik ile ilgili hikayeler oluşturmaları istenecek bu hikayeler kitap haline getirilerek basılacaktır.

Okullarda verilen eğitim ve öğretim çalışmalarında, öğrencilerin akademik olarak gelişmesi kadar kişilik gelişimleri de çok önemlidir. Öğrencilerin kişilik gelişimlerinin sağlanması sorumluluk duygularının geliştirilmesiyle sağlanabilir. Sorumluluk duygusunun geliştirilmesi için öğrencilerin karşılık beklemeden yardım çalışmaları içinde bulundurulması ya da daha farklı çalışmalara yönlendirilmesi gerekebilir. Bu çalışmalar; doğanın korunması için yapılan çalışmalar, hayvanların korunması için yapılan çalışmalar, dezavantajlı akranları için yapılan çalışmalar, hasta olan kişilere yapılan yardımlar, bazı toplumsal olaylara farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalar, farklı sivil toplum örgütleri ile yapılan çalışmalar olarak sıralanabilir. Bu proje ile öğrencileri sosyal sorumluluk kavramı ile tanıştırırken aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarına öğrencileri doğrudan katarak hem eğitim hem de öğretim kısmı gerçekleştirilecektir. Yani öğrenciler hem birilerine karşılık beklemeden iyilik yapacaklardır, hem de öğrenciler çeşitli dernek ve vakıflarla tanıştırılarak farkındalık oluşturulacaktır. Bu durum projenin bir üstünlüğü olarak belirtilebilir. Öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarına yönlendirilmesindeki amaç; geleceğin toplumunun şekillenmesinde söz sahibi olacak bireylerin iyi ve vicdanlı birer vatandaş olmalarını sağlamaktır. İyilik yapmanın önemini ve manevi hazzını öğrencilere küçük yaşlardan itibaren öğretmeliyiz. Her çocuk duyarlı bir ebeveyne sahip olmayabilir. Ya da nelere karşı duyarlı olmasını ebeveyni de yeterince bilmiyor olabilir. Başka bir sebep de çocuğun ailesinin sosyo ekonomik düzeyi bu tarz faaliyetleri için yeterli olmayabilir. Bunun için çocuklara yardımcı olmalıyız. Çünkü; iyilik ve sevgi öğrenilebilir atalarımızın da belirttiği gibi” ağaç yaş iken eğilir”. Dünyayı kurtaracak olan şey; iyi insanlar ve iyiliktir. Proje çalışmalarına öğretmenlere ve okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Öğretmenlere ve özellikle de okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verilerek başlanmasının en önemli nedeni ise sosyal sorumluluk adına yapılan faaliyetlerin bazı öğretmenler ve özellikle de okul yöneticileri tarafından gereksiz görülmesi bu tarz faaliyet yapan öğretmenlere ve sivil toplum kuruluşlarına zorluk çıkarmalarıdır. Oysaki sosyal sorumluluk demek, bizim dinimizin, toplumumuzun da temel dinamiklerinden biri olan karşılık beklemeden iyilik yapmanın başka bir ifade biçimidir. Bu nedenle sosyal sorumluluk çalışmalarının tanıtılması ve bu faaliyetlerin yapılmasını sağlamak bir vatandaşlık ve insani görevdir.

HEDEFLER • Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, • Öğrencilerde empati duygusunu geliştirmek, • Öğrencilerde karşılık beklemeden iyilik yapma duygusunu geliştirmek, • Doğa sevgisini geliştirmek, • İnsan sevgisini geliştirmek, • Okullarımızda verilen” kök değerlerin” davranışa dönüştürülmesini sağlamak . Öğrencilerin yardımseverlik, sevgi ve kardeşlik duygularını arttırmak, • Bilmediği konulara ve bireylere karşı önyargılarını yıkmak, • Öğrencilerin sosyal yönden gelişmelerini sağlamak, • Öğrencilerin girişimci ve inisiyatif alan bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmak, • Duyarlılık bilinci geliştirmek, BEKLENEN SONUÇLAR • Sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek, • Başka öğrencilere karşı gelişen önyargıları yıkmak, • Başka inşaların yaşam koşullarını öğrenip empati yeteneğini geliştirmek, • Farkındalık yaratmak, • Duyarlılık bilinci geliştirmek, • Öğretmen-öğrenci- veli işbirliğini pekiştirmek, • Hoşgörü anlayışını geliştirmektir.Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 437